Новини
  Русский English
 
 
 
Преса про OTPCapital
   
   
 
 
 
 
Дивіться також:
 • Компанія OTP Capital
 • Група OTP
 •  
   
   
   

  Новини

  13.03.2018

  Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками ЗНПІФ «ОТП Подвійний+» у зв’язку з ліквідацією

  1. У зв’язку з закінченням терміну діяльності Фонду, Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (код за ЄДРПОУ 35290039) було прийнято рішення (Протокол ЗЗУ № 159 від 27.02.2018 р.) про ліквідацію Фонду.

  2. Учасники Фонду (за наявності) подають особисто або через своїх представників заявки на отримання розрахунків, у формі встановленій законодавством, до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії.

  3. Строк прийняття заявок на отримання розрахунків від учасників Фонду (за наявності) починається з дня публікації цього Повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду в одному із офіційних друкованих органів та здійснюється у строк не більше 60 календарних днів.

  4. Строк прийняття Заявок на отримання розрахунків може бути скорочений за рішенням Ліквідаційної комісії Фонду у разі якщо: до закінчення строку прийняття заявок на отримання розрахунків усі учасники Фонду подадуть такі заявки та\або у інших випадках, що не суперечать вимогам законодавства.

  5. Ліквідаційна комісія Фонду опрацьовує заявки протягом 10 робочих днів після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного пунктом 3 цього Повідомлення.

  6. Ліквідаційна комісія Фонду забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду, зазначеного у пункті 4 цього Повідомлення. Після реалізації активів, складення балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду, Ліквідаційна комісія Фонду здійснює розрахунки з учасниками Фонду (за наявності). Разом із заявкою на викуп особисто або через представника учасник підписує договір купівлі-продажу цінних паперів та надає розпорядження зберігачу цінних паперів, в якому відкритий його рахунок у цінних паперах. Після отримання зазначених вище від учасника Фонду документів, Ліквідаційна комісія Фонду підписує такі документи протягом робочого дня, в якому прийняті такі документи.

  7. Розрахунок з учасниками Фонду здійснюється Ліквідаційною комісією Фонду у строк, що не перевищує трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду.

  8. Для отримання розрахунку учасник (інвестор) повинен пред’явити:

  • Інвестор-фізична особа – паспортний документ, в тому числі іншої сторони подружжя, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), в тому числі іншої сторони подружжя;
  • Інвестор-юридична особа – статут, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), довідку про відкриття поточного рахунку в банку, копію протоколу або наказу про призначення керівника;
  • представник Учасника - паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси Учасника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

  9. Розрахунки з Учасниками Фонду (за наявності) здійснюються виключно грошовими коштами, шляхом безготівкового перерахування цих коштів на рахунки та на умовах, визначених в заявках на викуп інвестиційних сертифікатів, поданих Учасниками Фонду.

  10. Розрахунки з Учасниками Фонду (за наявності) здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.

  11. У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного пунктом 3 цього Повідомлення, не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у строки, зазначені у цьому Повідомленні, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду забезпечує депонування коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційними сертифікатами Фонду шляхом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів, перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

  12. Можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування не передбачена.

  13. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28 (Літера «Д»), тел./факс (044) 492 34 69.

   

   

   
   
    © OTP Pension, 2008-2019. Усі права захищені. Система Orphus