Пенсійні фонди

Замовити консультацію

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) – поширена в усьому світі система накопичення коштів для забезпечення пенсії, додаткової до державної.

Головна мета фонду – завдяки невеликим, але регулярним внескам, протягом тривалого періоду накопичити капітал, який потім буде виплачений у вигляді пенсійних виплат його учасникам. Кошти на рахунку учасника накопичуються завдяки постійним внескам та щоденній капіталізації відсотків. Упродовж періоду виплат кошти продовжують працювати та приносити інвестиційний прибуток.


Оскільки НПФи накопичують кошти виключно для забезпечення додаткової пенсії, учасникам можуть знімати кошти після визначеного віку. Це є важливою стримуючою умовою, що дозволяє учасникам захистити свої пенсійні накопичення від спокуси достроково витратити їх.

Діяльність НПФів здійснюється за участю трьох компаній.

Адміністратор – компанія, що займається укладанням пенсійних контрактів та обліком учасників та їх рахунків.

КУА – компанія з управління активами -інвестує пенсійні кошти з метою їхнього примноження.

Банк-зберігач – банк, який обслуговує рахунки фонду та зберігає активи пенсійного фонду.

Наразі OTP Capital управляє активами трьох недержаних пенсійних фондів. При цьому компанія є засновником двох з них: ОТП Пенсія– найбільший серед відкритих НПФ України, який розпочав свою діяльність ще в 2007 році; ФріФлайт– єдиний НПФ з валютною стратегією. Фонд був взятий під опіку ОТП Капітал у 2018 році.

Також компанія OTP Capital управляє фондом Магістраль- найбільшим фондом серед професійних ПНФ, що належить Професійній спілці залізничників і транспортних будівельників України.

Стати учасником НПФ

Щоб стати учасником пенсійного фонду, потрібно укласти пенсійний контракт. Контракт може укладатися на себе та на рідних, включаючи неповнолітніх дітей. Вікових обмежень щодо участі у НПФ немає.

Документи для оформлення контракту:

 • Паспорт (для неповнолітніх – свідоцтво про народження)
 • Ідентифікаційний номер

Умови участі

Майбутня пенсія учасника залежить від розміру внесків, їхньої періодичності, а також інвестиційного прибутку, що нараховуються на ці внески.

 • Учасник самостійно визначає розмір та періодичність внесків
 • Відсутні обов’язкові платежі чи штрафи за невнесення коштів
 • Відсутній мінімальний термін участі у фонді
 • Усі накопичені кошти – приватна власність учасника, що переходить у спадок
 • Учасник має право перевести накопичення в інший фонд
 • Учасник має право на податкову знижку, що дозволяє повернути сплачений ПДФО від суми внесків за рік
БільшеПриховати
Персональний контракт
Корпоративний контракт

Як працює НПФ

Вкладники (приватні особи або компанії) здійснюють внески на пенсійний рахунок учасника

Кошти накопичуються на рахунку та зростають за рахунок інвестиційного доходу, який генерує фонд

По досягненню пенсійного віку учасник отримує пенсійні виплати зі свого рахунку. У період виплат кошти продовжують приносити дохід.

Як накопичити на пенсію?

Умови участі

Почати відкладати на пенсію разом з НПФ можна у будь-якому віці

Вкладник самостійно планує коли та скільки відкладати до НПФ – обов’язків щодо суми та періодичності немає

Відкладати кошти до НПФ можна за себе, за рідних та за співробітників компанії

Кошти, що накопичуються на пенсійному рахунку – приватна власність особи, на ім’я якої відкрито рахунок

Накопичені у НПФ кошти можуть переходити у спадок

Умови виплат

Пенсію з НПФ можна отримувати починаючи з 50 років – на 10 років раніше офіційного пенсійного віку

Можна отримати виплату достроково у разі:
– Виїзду на постійне місце проживання до іншої країни
– Критичного стану здоров’я
– Інвалідності

Строк та періодичність виплат учасник визначає самостійно. Проте термін виплат повинен бути не менше 10 років

Можлива одноразова виплата, якщо сума на рахунку менше ,або дорівнює 60 прожитковим мінімумам для пенсіонера(з 1 січня 2022 р. 116 040 грн.,з 1 липня 2022 р. 121 620 грн.,з 1 грудня 2022 р. 125 580 грн.)

Податкова пільга для
вкладників

Вкладники НПФ мають податкову перевагу. Кожного року держава повертає 18% від суми сплачених пенсійних внесків в НПФ.

Максимальна річна сума внесків, з якої можна повернути 18%, становить 38 136 грн. за 2021 рік.

Що потрібно?

 • Заповнити податкову декларацію за попередній рік,включивши інформацію про  внески та подати її за місцем реєстрації
 • Додати до переліку документів копії паспорту, пенсійного контракту, довідку про підтвердження доходу, платіжні документи, які підтверджують внески (платіжні доручення, касові документи, тощо).

Пам’ятайте! Повернути податки можна тільки за попередній рік. Якщо ви не скористалися такою можливістю протягом цього року, в наступних періодах повернути суму податкової пільги буде неможливо.

Оподаткування
виплат

Виплати на визначений строкОдноразова виплата
Умови виплатНе менше 10 років з будь-якою періодичністюЯкщо сума не перевищує 121 620 грн
Умови оподатку­ванняЗ 60% виплати
ПДФО + військовий збір (18+1,5%)
З усієї суми
ПДФО + військовий збір (18+1,5%)

Стати учасником НПФ

Стати учасником НПФ просто – варто лише подати заявку на оформлення пенсійного контракту. Після цього Ви отримаєте пакет документів для підписання.

Оформити пенсійний контракт можливо і в будь-якому відділенні «ОТП Банк» по всій Україні,або подати заявку на сайті

Документи оформлення контракту:

Контракт «сам за себе»
 • Паспорт
 • Ідентифікаційний номер
Контракт «за рідних»
 • Свій паспорт та ідентифікаційний номер
 • Паспорт родича та його ідентифікаційний номер
Контракт «за неповнолітніх»
 • Свій паспорт та ідентифікаційний номер
 • Свідоцтво про народження та ідентифікаційний номер дитини

Переведення з іншого НПФ

Учасник недержавного пенсійного фонду має право у будь-який момент перевести свої накопичення до іншого фонду. Переведення можливе не частіше одного разу за пів року.

Що для цього потрібно?

Оформити пенсійний контракт з іншим НПФ
Подати документи для переведення коштів адміністратору попереднього пенсійного фонду, зокрема:
 • Завірену копію пенсійного контракту, укладеного з іншим фондом
 • Заяву на переведення пенсійних коштів до іншого НПФ
 • Завірені копії паспорту та ІПН
Зачекати 5 робочих днів, після чого кошти надійдуть на новий пенсійний рахунок.

Поширенi питання

Як працює НПФ?

Приватні особи та/або компанії здійснюють добровільні внески на пенсійний рахунок учасника. Активи накопичуються та зростають за рахунок інвестиційного прибутку. По досягненню пенсійного віку учасникові здійснюються пенсійні виплати. Впродовж періоду пенсійних виплат залишок коштів продовжує приносити прибуток.

Від чого залежить розмір майбутніх пенсійних виплат?

Розмір виплат (пенсії) залежить виключно від суми накопичень, що обліковуються на пенсійному рахунку учасника на момент призначення виплати та строку виплат. Для того, щоб заощадження працювали ефективніше, бажано починати здійснювати пенсійні внески якомога раніше – більший період часу для внесків та зростання пенсійних коштів за рахунок складного відсотка дозволять отримати більший інвестиційний прибуток. Навіть невеликі внески, але протягом тривалого часу, надають змогу накопичити суттєвий капітал.

Розрахувати свою майбутню пенсію можна за допомогою «Калькулятора недержавної пенсії».

В якій правовій формі створюються НПФ?

Недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, що має статус неприбуткової організації, функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків вкладників на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних виплат.

Хто керує та обслуговує НПФ?

Органом управління фонду є Рада фонду, яка здійснює контроль за поточною діяльністю фонду. Голова та члени Ради фонду проходять обов’язкове спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення та мають періодично підтверджувати кваліфікацію. Рада фонду укладає договори:

На адміністрування (облік вкладників і учасників, ведення персональних рахунків, формування звітності та нарахування виплат) – з адміністратором НПФ;

На управління активами (інвестування коштів з метою їх примноження) – з компанією з управління активами;

На зберігання активів (відкриття та обслуговування рахунків, зберігання активів фонду) – з банком-зберігачем.

Дізнатися більше про обслуговуючі компанії «ОТП Пенсія».

Хто контролює діяльність фонду та компаній, що його обслуговує?

Існує суворий державний контроль НПФ з боку регулюючих органів. Фонд, а також кожна з обслуговуючих компаній підпорядковується своєму контролюючому органу.

Контроль за діяльністю фонду здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, контроль компанії з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, контроль за діяльністю банка-зберігача здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України.

Крім того, недержавний пенсійний фонд та обслуговуючі компанії повинні щороку проходити незалежну аудиторську перевірку.

Чи постраждають накопичення у разі нестабільного становища обслуговуючої компанії?

Кошти пенсійного фонду обліковуються окремо від коштів обслуговуючих компаній. Тому, у разі виникнення проблем у адміністратора фонду, компанії з управління активами чи банка-зберігача, їх неплатоспроможності чи банкрутства, кошти учасників фонду будуть збережені та передані на обслуговування іншій компанії.

Чи можливе банкрутство НПФ та втрата накопичень?

Захист накопичень забезпечується законодавством і суворим контролем діяльності фонду з боку держави. НПФ є некомерційною організацією і не може бути оголошений банкрутом із подальшим припиненням відповідальності перед своїми учасниками. Закон передбачає особливу процедуру переведення коштів з одного НПФ в інший та унеможливлює втрату пенсійних коштів учасником.

Хто може бути учасником НПФ?

Учасником НПФ може бути будь-хто: громадянин України, іноземець чи особа без громадянства.

Хто може здійснювати внески на користь учасників?

Вкладниками можуть бути  подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду, та юридичні особи (роботодавець або професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду).

Чи є вікові обмеження для участі у НПФ?

Мінімальний та максимальний вік учасника не обмежений законодавством. Наприклад, вік наймолодшого учасника «ОТП Пенсія» – 1 рік, а найстаршого – 91 рік.

Чи існують обмеження або зобов’язання щодо розміру та періодичності внесків до «ОТП Пенсія»?

Обмежень та зобов’язань не існує. Ви самі вирішуєте, яку суму сплачувати та як часто це робити. У Європі та США, наприклад, вважається нормою щомісячний платіж від 5 до 10 відсотків від прибутку.

Який вік є мінімальним для пенсійних виплат та яка їх періодичність?

Законодавством визначено період початку пенсійних виплат – не раніше ніж за 10 років до офіційного пенсійного віку (наразі – з 50 років). Виплати мають тривати не менше 10 років та можуть здійснюватися щомісяця, щокварталу, щопівроку, щороку. Якщо сума заощаджень невелика (станом на січень  2021 року – до 116 040  грн.), то кошти можна отримати одноразово.

Чи можна отримати кошти до настання пенсійного віку?

Так, у разі якщо учасник виїжджає на постійне місце проживання за кордон та має про це відмітку у паспорті або має медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт, інвалідність).

Чи оподатковуються пенсійні виплати та чи є пільги для тих, хто робить пенсійні внески?

Оподаткування пенсійних виплат існує, але податок сплачується тільки від 60% суми виплати.

Крім того, для вкладника передбачені податкові пільги у період здійснення внесків до НПФ. Детальніше про податки та пільги для фізичних осіб – на сторінці «Пільги та оподаткування».

Юридичні особи також мають податкові пільги та переваги, якщо роблять внески за своїх робітників. Докладніше – на сторінці «Податкові пільги».

Яка мета інвестиційної діяльності НПФ?

Метою НПФ є збереження накопичень від інфляції та примноження пенсійних накопичень шляхом отримання інвестиційного прибутку при низькому рівні ризику для виконання зобов’язань перед учасниками фонду в повному обсязі. Інвестиційна політика НПФ відображається в інвестиційній декларації фонду. Даний документ містить перелік конкретних інструментів для розміщення пенсійних активів фонду з дотриманням законодавчих вимог.

Якої інвестиційної стратегії повинні дотримуватися НПФ?

З метою захисту пенсійних накопичень активи диверсифікуються. В законодавстві чітко прописані вимоги щодо лімітів та напрямків інвестування пенсійних активів. Правила інвестування кожного з фондів прописані в його інвестиційній декларації. Для НПФ пріоритетною є консервативна інвестиційна стратегія, що мінімізує можливість втрати накопичень.

Що таке інвестиційний прибуток?

Інвестиційний прибуток – це прибуток, отриманий в результаті інвестування активів фонду в певні фінансові інструменти. Інвестиційний прибуток включається в розрахунок чистої вартості активів (ЧВА), яка розраховується щоденно. Весь прибуток належить учасникам НПФ, розподіляється між ними пропорційно розмірам їх внесків. Фактично, інвестиційним прибутком учасника фонду є різниця між існуючою вартістю активів та його внесками.

Дізнатися більше про поточні результати діяльності «ОТП Пенсія» та ознайомитися з щомісячними аналітичними звітами можна на сторінці «Результати діяльності».

Чи є гарантований рівень прибутку, який буде нараховуватись на пенсійні збереження?

Згідно законодавства дохідність НПФ не може гарантуватися, однак ви можете орієнтуватися на історичні показники діяльності та порівнювати дохідність фонду з іншими. В різні періоди фонд може демонструвати різну дохідність в залежності від ситуації на фінансовому ринку та наявних інвестиційних можливостей. В процесі довгострокового інвестування існує багато факторів, які впливають на кінцевий результат. Якщо вас не влаштовує якість управління вашими пенсійними заощадженнями, є можливість перевести кошти в інший фонд.

Чи може замість інвестиційного прибутку бути збиток?

Така можливість існує. Можливість збитку притаманна всім фінансовим інструментам – інвестицій без ризику не існує. Проте продумана консервативна інвестиційна стратегія, що спирається на якісний ризик-менеджмент та багаторічний досвід OTP Group, а також на професіоналізм обслуговуючих компаній, дозволяє нам говорити про надійність «ОТП Пенсія». Показники діяльності фонду починаючи з 2009 року це підтверджують.

Чи можна перевести кошти до іншого НПФ, якщо учасник незадоволений результатами?

Перевести накопичення  до іншого пенсійного фонду можна, але не частіше ніж раз на півроку.

Що трапиться з накопиченнями у випадку смерті учасника?

Пенсійні накопичення в НПФ є приватною власністю учасника, тому спадкоємці мають право успадкування коштів. В такому випадку, успадковується вся сума однією виплатою, без сплати податків (для родичів І ступеню спорідненості).

Як можна дізнатися про стан індивідуального пенсійного рахунку?

Слідкувати за станом пенсійного рахунку можна в особистому онлайн-кабінеті на сайті Адміністратора фонду,або в мобільному додатку та  за допомогою безкоштовної щомісячної SMS-розсилки .

Як захищені накопичення учасників?

Захищеність накопичень забезпечується суворим контролем діяльності фонду та обслуговуючих компаній з боку держави та спеціальним законодавством, що передбачає додаткові рівні та механізми захисту коштів:

 • Вимоги щодо диверсифікації коштів фонду та надійності інвестиційних інструментів
 • Розподілення функцій управління, зберігання та обліку коштів
 • Взаємний контроль обслуговуючих компаній та майнова відповідальність за порушення
 • Облік активів фонду окремо від активів обслуговуючих компаній
 • Можливість заміни обслуговуючої компанії
 • Державний контроль за діяльністю фонду, ліцензування обслуговуючих компаній, кваліфікаційні вимоги до співробітників цих компаній та членів Ради фонду
 • Обов’язкова звітність та оприлюднення інформації, незалежний аудит

НПФ – гнучкий інструмент для вирішення кадрових питань

Соціальний імідж компанії
 • Розширений соціальний пакет, що підвищує конкурентоспроможність компанії на ринку
 • Довгострокові відносини зі співробітниками
Лояльність та зменшення плинності кадрів
 • Довгострокова інвестиція компанії, що турбується про співробітників
 • Підвищує довіру співробітників до компанії

Умови участі

Швидке та безкоштовне впровадження

Підключення будь-якої кількості співробітників

Відсутні обмеження щодо віку та стажу учасників

Вільна схема здійснення внесків:

 • Фіксована сума в залежності від стажу/посади та інше.
 • Відсоток від зарплати
 • Одноразові внески
 • Паритетні внески

Кошти нараховані на контракти співробітників є приватною власністю учасників

Як відкрити корпоративний пенсійний контракт

1
Надати документи компанії
 • Витяг з ЄДРПОУ
 • Копія протоколу / наказу про призначення керівника та головного бухгалтера, а також копії їх паспортів та кодів;
 • Інформація про систему оподаткування та банківські реквізити (лист у довільній формі з підписом керівника)
 • Перелік працівників, які приймають участь у програмі, та копії їх паспортів та кодів.
2
Обмінятися підписаними документами
 • Договір
 • Додаток до договору (за необхідності)
 • Примірник корпоративного пенсійного контракту
 • Перша відомість з іменами учасників співробітників
3
Провести перші внески на співробітників
 • Сформувати відомість
 • Надіслати суми одним платежем

Податкова перевага для компанії

Віднесення внесків на витрати та зменшення бази оподаткування

Сума пенсійних внесків у повному обсязі відносяться на витрати підприємства. Це дозволяє зменшити базу оподаткування юридичної особи.

Відсутність ЄСВ

Пенсійні внески не відносяться до фонду оплати праці та не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (22%)

Відсутність ПДФО та військового сбору

Перераховані на користь працівника пенсійні внески не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб (18%) та військовим збором (1,5%), якщо щомісячний внесок одночасно не перевищує 30 відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику.

Калькулятор економії податкових пільг

1300 000
Підвищення зарплати
Внески у фонд
ЄСВ
22%
-
Загальні витрати на мотивацію персоналу
ПДФО та військовий збір
18% + 1,5%
-
Загальна фактична мотивація персоналу
Понесені витрати на ЄСВ та податки
Фактична мотивація на 1 працівника

Служба підримки

Замовити консультацію