ПНПФ «Магістраль»

Пенсійний фонд для залізничників і транспортних будівельників

Замовити консультацію

Недержавний пенсійний фонд «Магістраль» заснований Професійною спілкою залізничників і транспортних будівельників України. Основною метою створення фонду є забезпечення гідної старості учасникам профспілки шляхом накопичення коштів на користь учасників фонду.

Вкладниками фонду можуть бути будь-яка юридична та фізична особа, яка працює у сфері залізничного транспорту та транспортного будівництва.

У своїй діяльності фонд притримується консервативної інвестиційної стратегії. Портфель фонду сформований з максимально надійних інструментів. Наповнюють портфель банківські депозити і облігації, а також облігації внутрішньої державної позики.

БільшеПриховати

Дохідність фонду

За даними на 29.02.2020

За період
У річних
1 місяць
2.1%
29.1%
3 місяці
8.7%
39.4%
6 місяців
14%
29.9%
1 рік
23.4%
23.4%
З початку року
5.1%
35%
З початку діяльності
196.8%
15.3%

Портфель фонду

За даними на 29.02.2020

Державні облігації
37.5%
Корпоративні облігації
4.1%
Депозити і грошові кошти
50.1%
Акції
6.2%
Інші активи
2%

Коментар

Юрій Олексієнко
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

У лютому тренд по зниженню ставок призупинився. Первинний ринок облігацій внутрішньої державної позики стабілізувався в області 10%, причому даний процентний рівень стосується усіх термінів погашення, як і короткострокових ОВДП, так і довгострокових. Ставки по депозитах теж зупинили зниження, в середньому, в області 10%, однак з присутністю певного ренджу, зокрема, державні банки та банки з іноземним капіталом приймали кошти на депозити по ставкам нижче 10%, а інші фінансові установи могли пропонувати клієнтам певні премії, досягаючи рівнів 12% -13%.

В частині інвестиції “Магістраль” в ринок акцій, варто виділити цінні папери “Райффайзен Банк Аваль”, вартість, яких продовжила ріст, піднявшись на 8.5%. Причиною збільшення зацікавленості з боку інвесторів є потенційні високі дивіденди за результатами діяльності банку у 2019 році. Акції АТ “Укрнафта” в лютому, теж продемонстрували активне зростання, що склало 16.5%. Позитивна динаміка акцій обумовлена бажанням керівництва НАК “Нафтогаз” вирішити корпоративний конфлікт пов’язаний з ПАТ “Укрнафта”, що в свою чергу, робить достатньо імовірною виплату дивідендів в майбутньому, розмір яких може бути значним.

У звітному періоді з портфелю фонду “Магістраль” були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 29.9 млн. грн. Взамін було придбано облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 39.3 млн. грн., розміщено 215 тис. грн. на депозит в ПАТ “Ідея Банк” та 1.6 млн. грн. на депозит в ПАТ “ПроКредит Банк”.

Дохідність фонду в лютому продовжила тішити вкладників та склала 2.1%, або 29.1% річних. З початку року, фонд приніс своїм вкладникам 5.1% або 35.0% річних.

БільшеПриховати

Поширенi питання

Як працює НПФ?

Приватні особи та/або компанії здійснюють добровільні внески на пенсійний рахунок учасника. Активи накопичуються та зростають за рахунок інвестиційного прибутку. По досягненню пенсійного віку учасникові здійснюються пенсійні виплати. Впродовж періоду пенсійних виплат залишок коштів продовжує приносити прибуток.

Від чого залежить розмір майбутніх пенсійних виплат?

Розмір виплат (пенсії) залежить виключно від суми накопичень, що обліковуються на пенсійному рахунку учасника на момент призначення виплати та строку виплат. Для того, щоб заощадження працювали ефективніше, бажано починати здійснювати пенсійні внески якомога раніше – більший період часу для внесків та зростання пенсійних коштів за рахунок складного відсотка дозволять отримати більший інвестиційний прибуток. Навіть невеликі внески, але протягом тривалого часу, надають змогу накопичити хороший капітал.

Розрахувати свою майбутню пенсію можна за допомогою «Калькулятора недержавної пенсії».

В якій правовій формі створюються НПФ?

Недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, що має статус неприбуткової організації, функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків вкладників на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних виплат.

Хто управляє та обслуговує НПФ?

Органом управління фонду є Рада фонду, яка здійснює контроль за поточною діяльністю фонду. Голова та члени Ради фонду проходять обов’язкове спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення та мають періодично підтверджувати кваліфікацію. Рада фонду укладає договори:

На адміністрування (облік вкладників і учасників, ведення персональних рахунків, формування звітності та нарахування виплат) – з адміністратором НПФ;

На управління активами (інвестування коштів з метою їх примноження) – з компанією з управління активами;

На зберігання активів (відкриття та обслуговування рахунків, зберігання активів фонду) – з банком-зберігачем.

Дізнатися більше про обслуговуючі компанії «ОТП Пенсія».

Хто контролює діяльність фонду та компаній, що його обслуговує?

Існує суворий державний контроль НПФ з боку регулюючих органів. Фонд, а також кожна з обслуговуючих компаній підпорядковується своєму контролюючому органу.

Контроль за діяльністю фонду здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, контроль компанії з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, контроль за діяльністю банка-зберігача здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України.

Крім того, недержавний пенсійний фонд та обслуговуючі компанії повинні щороку проходити незалежну аудиторську перевірку.

Чи постраждають накопичення у разі нестабільного становища обслуговуючої компанії?

Кошти пенсійного фонду обліковуються окремо від коштів обслуговуючих компаній. Тому, у разі виникнення проблем у адміністратора фонду, компанії з управління активами чи банка-зберігача, їх неплатоспроможності чи банкрутства, кошти учасників фонду будуть збережені та передані на обслуговування іншій компанії.

Чи можливе банкрутство НПФ та втрата накопичень?

Захист накопичень забезпечується законодавством і суворим контролем діяльності фонду з боку держави. НПФ є некомерційною організацією і не може бути оголошений банкрутом із подальшим припиненням відповідальності перед своїми учасниками. Закон передбачає особливу процедуру переведення коштів з одного НПФ в інший та унеможливлює втрату пенсійних коштів учасником.

Хто може бути учасником НПФ?

Учасником НПФ може бути будь-хто: громадянин України, іноземець чи особа без громадянства.

Документи та звітність

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом

По телефону з нашим співробітником
За допомогою форми зворотнього зв'язку