Пайові інвестиційні фонди

Довір свої інвестиції професіоналам

Замовити консультацію

 

Пайові інвестиційні фонди є одним з найбільш простих і прибуткових інструментів інвестування. Головна мета таких фондів – об’єднати капітал багатьох учасників та ефективно його інвестувати. Їх ще називають фондами колективного інвестування.

Для вдалого інвестування такі фонди мають всі можливі ресурси: професійних управляючих, аналітиків і, найголовніше, достатньо активів для диверсифікації – інвестування одразу в десятки найбільш ефективних інструментів.

Переваги інвестиційних фондів:

 • Можливість інвестувати невеликі суми
 • Мінімізація ризиків за рахунок інвестування в різні фінансові інструменти
 • Високий рівень дохідності
 • Висока ліквідність інструменту
БільшеПриховати

Поширені питання?

Які найбільш поширені напрями інвестування в Україні?

На сьогоднішній день приватним інвесторам в Україні доступні три основні напрямки розміщення вільних грошових коштів:

 • банківські депозити.
 • самостійні операції на ринку цінних паперів.
 • розміщення коштів в інвестиційні фонди.

Банківські депозити – звичний і найбільш розповсюджений серед українських інвесторів спосіб розпорядитись вільним капіталом. Такий спосіб інвестування майже не несе в собі ризиків, особливо, якщо інвестор диверсифікує свої вкладення, тобто розподіляє вільні кошти між різними банками. Але й високих доходів такий спосіб забезпечити не може. Відсотки по банківських вкладах дозволяють пригальмувати знецінення капіталу внаслідок інфляції, але не дають можливості істотно його примножити.

Самостійне інвестування на ринку цінних паперів – більш привабливий спосіб для українських інвесторів, які прагнуть отримувати доходи, що дозволяють не тільки зберегти, але й примножити вільні кошти. Інвестор самостійно обирає цінні папери, в які він інвестує кошти, самостійно контролює ризики. Але при цьому самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення.

Участь в пайових інвестиційних фондах (ПІФах) – це найпростіший інструмент для українських інвесторів. Головна мета ПІФ – об’єднати капітал багатьох учасників та ефективно його інвестувати. Активи інвестиційного фонду належать його інвесторам на правах спільної власності. Участь кожного інвестора в інвестиційному фонді підтверджується володінням цінними паперами цього фонду: інвестиційними сертифікатами чи акціями. Розміщуючи вільні кошти в інвестиційному фонді, приватний інвестор отримує вищі, ніж по депозитам, доходи, та контрольований рівень ризику по інвестиціям.

Чому слід обрати інвестиційні фонди?

 • Інвестор має можливість заробити більше

Компанія з управління активами (КУА) інвестує кошти, внесені інвесторами до фонду, в акції та облігації компаній, державні облігації, банківські депозити, нерухомість та інші фінансові інструменти з метою збільшення вартості активів як фонду в цілому, так і долі кожного окремого інвестора.

 • Інвестиція працює ефективніше

Для ефективного інвестування фонд має всі важелі. Професійних управляючих, аналітиків, юристів і, найголовніше, достатньо ресурсів, щоб не вкладати всі кошти в один або два інструменти, а проводити масштабну диверсифікацію, інвестуючи одразу в десятки найбільш ефективних інструментів, таким чином, зменшуючи ризики.

 • Зростання вартості активів фонду відбувається завдяки різноманітним джерелам

Джерелами такого зростання можуть бути:

 • зростання ринкової вартості активів, в які інвестовано кошти фонду
 • дохід від торгівлі цінними паперами, які є в портфелі фонду
 • відсотки та дивіденди від активів, які є в портфелі фонду.

Дохід кожного інвестора забезпечується зростанням вартості його частки в сукупних активах фонду.

Стати учасником інвестиційних фондів  можна, придбавши інвестиційні сертифікати фондів.

 

Які переваги пайових інвестиційних фондів?

Переваги вкладення коштів до інвестиційного фонду можна охарактеризувати наступним чином:

 

 • Ваша інвестиція максимально диверсифікована, що значно зменшує ризики. По-перше, оскільки кошти фонду вкладаються у широкий спектр різноманітних фінансових інструментів, зміна вартості активів залежить скоріше від результатів діяльності усього ринку, а не від змін у вартості окремих цінних паперів. По-друге, законодавство встановлює жорсткі обмеження щодо структури активів інвестиційних фондів, вимагаючи від КУА диверсифікувати вкладення таким чином, щоб не втрачати контроль над ризиками.
 • Різні інвестиційні фонди передбачають різну інвестиційну стратегію, яка регламентується вимогами законодавства та політикою компанії з управління активами. Кожен інвестор, приймаючи рішення щодо внесення коштів в інвестиційний фонд, має змогу ознайомитись з регламентом та інвестиційною декларацією цього фонду, а також показниками його діяльності за минулий період. Враховуючи зазначене, інвестор має змогу обрати той інвестиційний фонд, який найбільше відповідає його особистому відношенню до категорій ризик/дохід.
 • Інвестуючи в ПІФ, інвестор довіряє свій капітал професіоналам, котрі мають великий досвід в інвестиційній сфері та сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які постійно слідкують за інвестиційним кліматом та розуміються на трендах ринку.
 • Інвестор отримує кращі інвестиційні можливості – професійні учасники ринку цінних паперів мають змогу купувати цінні папери на значно кращих умовах, ніж індивідуальні інвестори. Фахівці КУА щодня аналізують ситуацію та здійснюють операції на ринку цінних паперів. Вони оперують значними сумами коштів і мають можливість придбавати цінні папери, що не пропонуються індивідуальним інвесторам.
 • Ринок цінних паперів жорстко регулюється державними органами – діяльність КУА контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та іншими державними органами, незалежним банком-зберігачем, який обслуговує обіг цінних паперів фонду, аудиторською компанією, яка перевіряє діяльність компанії не рідше 1 разу на рік.
 • Діяльність фондів є прозорою – інформація щодо вартості активів фонду є відкритою, показники діяльності інвестиційних фондів щодня оновлюються та оприлюднюються на сайті, крім того щомісячно та щоквартально складаються докладні звіти щодо діяльності кожного фонду.

Що обрати: банківський депозит чи інвестиційний фонд?

Банківські депозити та інвестиційні фонди не є конкуруючими фінансовими послугами. Найкращим і найрозумнішим варіантом розміщення вільних коштів є диверсифікація вкладень шляхом залучення різних фінансових інструментів. Обираючи спосіб розміщення вільних коштів, обов’язково зважте наступне:

З якою метою Ви інвестуєте кошти: збереження чи отримання доходу?

Дохід завжди буде вищий по інвестиційним фондам

На який час Ви маєте намір зробити інвестиції?

Інвестування до фондів рекомендовано не менше року

Який рівень ризику і, відповідно, потенційного доходу прийнятний для Вас відносно цих коштів?

Інвестуючи до фондів ви самі обираєте для себе рівень ризику (низький, середній чи високий), а відповідно, від цього залежить і очікуваний дохід. Чим більший ризик, тим більший дохід фонд може принести інвестору.

Відповіді на ці питання допоможуть вам визначитись с оптимальним способом інвестування.

Які головні правила інвестування в ПІФ?

Інвестувати треба виключно вільний капітал.

У високодохідні, а значить і високоризиковані активи слід вкладати не більше 10% своїх накопичень.

Інвестувати потрібно на значний період (не менше року).

Не піддавайтесь паніці, при зниженні показників ринку цінних паперів. По-перше, при довгострокових інвестиціях вплив проміжних короткострокових коливань нівелюється. Ви можете пересвідчитись в цьому, переглянувши статистичні дані по показниках діючих інвестиційних фондів. По-друге, падіння котирування цінних паперів дає фахівцям КУА можливість придбати цінні папери інвестиційно привабливих емітентів по вигідній ціні, та отримати суттєве підвищення дохідності фонду, коли котирування знову підуть вверх.

 

Які є гарантії збереження коштів в ПІФ?

Сьогодні робота інвестиційних фондів організована таким чином, щоб максимально забезпечити захист прав приватних інвесторів. Зокрема:

 • Функції управління коштами фонду, їх зберігання та обліку розподілені між окремими, незалежними одна від одної структурами: компанією з управління активами, зберігачем та реєстратором. Крім цього до роботи фонду залучаються незалежний оцінювач та аудитор. Це мінімізує можливість незаконного виведення активів з фонду та зловживань у відношенні до інвесторів.
 • В Україні держава ретельно регулює діяльність ринку цінних паперів. Зокрема законодавством передбачено, що всі учасники ринку мають отримати ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка, крім того, здійснює поточний контроль їх діяльності;
 • Відкритість щоденної інформації щодо вартості активів фонду дає інвестору можливість відстежувати інформацію щодо зміни вартості його інвестиції. Квартальні та річні огляди діяльності фондів дозволяють визначити та порівняти результати діяльності фонду з іншими інвестиційними структурами. Щоквартально публікується довідка про склад та структуру активів, яка дає уяву про те, в які саме цінні папери вкладені кошти інвесторів. І, нарешті, найбільш корисний документ, в якому інвестор може знайти майже всю необхідну йому інформацію, документ, з яким обов’язково треба ознайомитись перед придбанням цінних паперів фонду – Регламент інвестиційного фонду. Компанія з управління активами має надати Регламент та Проспект емісії фонду всім бажаючим;
 • Активи пайових інвестиційних фондів обліковуються окремо від результатів господарської діяльності компанії з управління активами. Тому навіть у випадку заміни КУА інвестиційний фонд продовжує своє функціонування.

Яку дохідність гарантують інвесторам інвестиційні фонди?

Дохід інвестора складається з приросту вартості його частки в активах фонду, тобто залежить від того, наскільки успішно КУА здійснює управління довіреними коштами. Крім того, оскільки ринку цінних паперів притаманні постійні коливання та циклічність, вартість активів інвестиційного фонду може зростати та зменшуватись відповідно до коливання ринкової вартості цінних паперів фонду. Ці фактори, а також вплив загальних політико-економічних процесів в країні та світі, зумовлюють існування для інвесторів ризику отримання збитків, пов’язаний зі зміною вартості активів фонду.

Згідно вимог законодавства України та загальноприйнятої світової практики, КУА не мають права гарантувати інвесторам отримання певного рівня дохідності по інвестиціям. Обмірковуючи доцільність вкладення коштів в той чи інший інвестиційний фонд, інвестор може переглянути показники діяльності цього або (якщо мова йде, наприклад, про новостворений фонд) аналогічних фондів, в минулі періоди. Але завжди треба пам’ятати, що дохідність за минулі періоди не гарантує дохідність в майбутньому.

На який мінімальний строк доцільно розміщувати кошти в інвестиційному фонді?

На визначення строку повернення інвестованих коштів впливає кілька факторів:

 • очікування певної дохідності інвестицій

За звичай, середньо- та довгострокове розміщення коштів в інвестиційному фонді дає можливість отримати суттєві доходи;

 • різновид інвестиційного фонду

В інтервальних фондах мінімальний термін інвестування обмежений періодичністю викупу цінних паперів фонду, зазначеною в інвестиційній декларації фонду. Закритий фонд обмежує мінімальний строк інвестування строком свого функціонування. Але і в тому, і в іншому випадку, інвестор має можливість достроково продати цінні папери фонду на вторинному ринку за умови, що в момент продажу знайдуться покупці, готові запропонувати привабливу ціну.

Як працює ПІФ?

Пайовий інвестиційний фонд – це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

Інвестиційний дохід інвестора формується за рахунок активів фонду. Активами пайового інвестиційного фонду є сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Безпосереднє вкладання коштів здійснюється через придбання інвестиційних сертифікатів фонду, а вихід з фонду – через продаж інвестиційних сертифікатів фонду. Інвестиційний сертифікат пайового інвестиційного фонду є цінним папером, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).

Що таке вартість чистих активів (ВЧА)?

Це вартість активів фонду (акцій, облігацій, об’єктів нерухомості, депозитів та відсотків за цими інструментами), в які вкладені кошти фонду на певну дату за мінусом зобов’язань фонду. До зобов’язань фонду належать винагорода КУА за управління, сплата послуг торговцю цінними паперами, зберігачу фонду, аудитору та інші витрати відповідно до законодавства. Моніторинг та розрахунок вартості активів фонду здійснюється щоденно співробітниками КУА та з певною періодичністю перевіряється Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

Що означає показник кількість розміщених інвестиційних сертифікатів (К-ть ІС)?

Це кількість інвестиційних сертифікатів (акцій) фонду, яка на певну дату знаходиться у власності всіх інвесторів фонду.

Як розраховується вартість одного інвестиційного сертифікату (ВЧА/1 ІС)?

Розраховується як ВЧА (вартість чистих активів) поділена на кількість розміщених інвестиційних сертифікатів.

Служба підтримки

Замовити консультацію