АТ ЗНВКІФ «ЕКСОДУС ІНВЕСТ»

Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро оцінок»;

Код за ЄДРПОУ: 36589721

Місцезнаходження: Україна, 01014, м.Київ, вул. Звіринецька, буд. 63;

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного майна України, строк дії з 26.03.2019 р. до 26.03.2022.

 

Відомості про зберігача:

Договір зі зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.

 

Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: Акціонерне товариство «ОТП Банк».

Код за ЄДРПОУ: 21685166.

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.43;

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку– депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи) – Рішення НКЦПФР № 2148 від 01.10.2013 р.

Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ».

Код за ЄДРПОУ – 24263164.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності №1525

Висновок аудитора та фінансова звітність

Служба підтримки

Замовити консультацію