ВСПІФ “ОТП Класичний”

Отримуй доступ до своїх інвестицій у будь-який момент

Замовити консультацію

Фонд створений для інвесторів, які хочуть розмістити тимчасово вільні кошти в гнучкий та ліквідний інструмент.

ОТП Класичний є фондом грошового ринку, відтак активи фонду інвестуються у найбільш стабільні та надійні фінансові інструменти грошового ринку, що приносять фіксований дохід – банківські депозити та облігації. Портфель фонду ОТП Класичний є диверсифікованою сукупністю депозитів, корпоративних та державних облігацій (ОВДП). Така структура активів дозволяє фонду забезпечувати низькі ризики інвестування, однак з потенційною можливістю сформувати дохідність, яка буде вищою за депозитні вкладення.

За типом фонд є відкритим, що дозволяє заходити і виходити з фонду щодня. Таким чином, фонд за своїми характеристиками та рівнем ризику максимально наближений до поточного депозиту, але з потенційно з суттєво вищою дохідністю.

Термін розміщення в фонді є необмеженим.

Дохідність фонду

За даними на

Портфель фонду

За даними на 31.12.2021

Державні облігації (ОВДП)
49.9%
Корпоративні облігації
17.7%
Депозити та грошові кошти
31.8%
Інші активи
0.6%

Витрати фонду

У річних
Компанія з управління активами “ОТП Капітал”
1.0%
Винагорода Зберігачу
0.05%
Аудиторські послуги
0.04%
Інші витрати
0.43%

Ризик-профіль фонду

Рівень ризику:
1
2
3
4
5
6
7

Зазначений рівень ризику не обов’язково залишається незмінним і може змінюватися з часом.
Також звертаємо увагу інвесторів на той факт, що найнижчий рівень також не є безризиковою інвестицією.

Основні ризики

Ризики, що мають істотне відношення до Фонду, але не можуть бути в повній мірі відображенні показником ризик-профіля фонду:
Кредитний ризик: існує ризик, що емітенти боргових цінних паперів та банки в яких розміщенні депозити не будуть мати можливості сплатити відсотки або погасити основну суму, що може привести до втрат.
Ринковий ризик: ринкові коливання відсоткових ставок по боргових цінних паперах призводять до зміни вартості цінних паперів в портфелі, зокрема зростання процентних ставок супроводжуються зменшенням вартості облігацій, що може привести до втрат фонду.
Ризик ліквідності: в певних умовах може знижуватися ліквідність на ринку цінних паперів, що може привести до втрат при ліквідації позицій та, як наслідок, втрат фонду.
Інвестиційний ризик: фонд може не досягнути цільової дохідності

Коментар

Юрій Олексієнко
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В 2021 році інфляція збільшилася до 10.0%, тоді як ріст цін в грудні склав 0.6%. Рівень інфляції є достатньо високим, однак тенденція позитивна, адже грудневий показник є найнижчим за останні 6 місяців і знаходяться на лінії прогнозу НБУ. Такий стан речей дозволяє фінансовому ринку очікувати прогнозовану монетарну політику від НБУ. В свою чергу, регулятор на грудневому засіданні вирішив підняти облікову ставку до 9%, що теж було в межах прогнозу НБУ.

В грудні рівень процентних ставок на фінансовому ринку України піддався висхідними тенденціям. Серед причин варто виділити дії НБУ, який додав 0.5% до облікової ставки, що фактично одразу відобразилося на короткострокових ОВДП, які зазвичай миттєво реагують на ріст облікової ставки. 3-х місячні ОВДП в листопаді продавалися з дохідністю 10%, а наприкінці грудня – 10.7%. З іншого боку, Мінфіну під кінець року зазвичай потрібні кошти, що дозволило учасникам ринку зіграти на підвищенні дохідностей по ОВДП на останніх аукціонах 2021 року – ріст спостерігався по річних ОВДП на +0.4%, по 2-х річних на +0.5%. Дохідності ОВДП з терміном погашення 3+ роки залишилися без змін. Банки під кінець року теж охоче підіймати процентні ставки по депозитним вкладам: 3-х місячні – на +0.2% до 7.5%, 6-ти місячні – на +0.35% до 8.6%, річні на +0.4% до 9.2%. Український сегмент єврооблігацій піддався негативним тенденціям з боку потенційного загострення конфлікту між Україною та РФ і як наслідок, дохідності підскочили до 9%. На валютному ринку в грудні продовжилася тенденція до послаблення гривні, яка знизилася на 0.4% до 27.3 UAH/USD.

В грудні з портфеля інвестиційного фонду “ОТП Класичний” було продано ОВДП на суму 5.4 млн. грн.  В депозитній частині було розміщено  3.1 млн. грн. в АТ “Альфа Банк”, 3.6 млн. грн в АТ “Таскомбанк”.

Фонд “ОТП Класичний” за звітний період приніс своїм інвесторам 0.9%. За 2021 рік фонду вдалося сформувати дохідність на рівні 10.7%.  

від 31.12.2021

Умови інвестування

Початок розміщення
18 січня 2008 р.
Термін діяльності
безстроковий
Можливість купівлі
щодня
Можливість продажу
щодня
Мінімальна сума інвестування
20 000 грн
Відкриття рахунку в цінних паперах
750 грн./0 грн.* (одноразово)
Комісія зберігача при купівлі
200 грн.
Комісія зберігача при продажу
0,5% (мін. 200 грн., макс. 2000 грн.)
Комісія торговця при купівлі
0,05% від суми замовлення (мін. 100 грн., макс. 1000 грн)

* для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.

Калькулятор дохідності інвестицій

20 000 100 000 000
місяців
1 31 60
% річних
1 % 100 %

Розрахунок

Комісія зберігача при купівлі
Комісія торговця при купівлі
Комісія зберігача при продажу
Чистий прибуток (до податків)
Ефективна ставка дохідності
% річних
Податки
(ПДФО %, Військовий збір %)
Чиста ставка дохідності (після податків)
% річних
Чистий прибуток (після податків)

Що таке інвестиційні фонди?

Які найбільш поширені напрями інвестування у Україні?

На сьогоднішній день приватним інвесторам в Україні доступні три основні напрямки розміщення вільних грошових коштів:

 • банківські депозити.
 • самостійні операції на ринку цінних паперів.
 • розміщення коштів в інвестиційні фонди.

Звичний і найбільш розповсюджений серед українських інвесторів спосіб розпорядитись вільним капіталом – внесення коштів на банківський депозит. Такий спосіб інвестування майже не несе в собі ризиків, особливо, якщо інвестор диверсифікує свої вкладення, тобто розподіляє вільні кошти між різними банками. Але й високих доходів такий спосіб забезпечити не може. Відсотки по банківських вкладах дозволяють пригальмувати знецінення капіталу внаслідок інфляції, але не дають можливості істотно його примножити.

Самостійне проведення операцій на ринку цінних паперів – більш привабливий спосіб для тих інвесторів, які прагнуть отримувати від розміщення капіталу доходи, що дозволяють не тільки зберегти, але й примножити вільні кошти. Інвестор, що діє самостійно, має переваги щодо прийняття рішень та контролю над процесом інвестування:

 • можливість самостійно обирати цінні папери, в які інвестуються його кошти, контролювати ризики.
 • вірогідність отримати дійсно високий дохід.
 • можливість у випадку необхідності терміново відкликати частину інвестованих коштів (на відміну від строкового банківського депозиту, який передбачає втрату нарахованого доходу).

Але в той же час, необхідно розуміти, що самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення. Саме від цього буде залежати рівень ризику по інвестиціям та їх дохідність. Зрозуміло, що від пересічної людини, яка не є фахівцем з інвестицій та фінансів, процес самостійного інвестування буде пов’язаний з істотними ризиками та значними часовими витратами.

Участь в пайових інвестиційних фондах – це найпростіший інструмент для інвестування. Разом з тим, один з найбільш дохідних. Головна мета – об’єднати капітал багатьох учасників та ефективно його інвестувати. Активи інвестиційного фонду належать його інвесторам на правах спільної власності. Участь кожного інвестора в інвестиційному фонді підтверджується володінням цінними паперами цього фонду: інвестиційними сертифікатами чи акціями.

Розміщуючи вільні кошти в інвестиційному фонді, приватний інвестор поєднує можливість отримати вищі, ніж по депозитам, доходи, та контрольований рівень ризику по інвестиціям.

Чому саме інвестиційні фонди?

З інвестиційними фондами Ви маєте можливість заробити більше. Компанія з управління активами (КУА) інвестує кошти, внесені інвесторами до фонду, в акції й облігації перспективних та недостатньо високо оцінених компаній, банківські депозити, нерухомість та інші фінансові інструменти. Мета інвестування – збільшення вартості активів як фонду в цілому, так і долі кожного окремого інвестора.

Для ефективного інвестування фонд має всі можливості – професійного управляючого, аналітиків, юристів і, найголовніше, достатньо ресурсів, щоб не вкладати всі кошти в один або два інструменти, а проводити масштабну диверсифікацію, інвестуючи одразу в десятки найбільш ефективних інструментів, таким чином, зменшуючи ризики.

Професійне управління коштами фонду забезпечує зростання вартості активів фонду. Джерелами такого зростання можуть бути:

 • зростання ринкової вартості активів, в які інвестовано кошти фонду.
 • дохід від торгівлі цінними паперами, які є в портфелі фонду.
 • відсотки та дивіденди від активів, які є в портфелі фонду.

Дохід кожного інвестора забезпечується зростанням вартості його частки в сукупних активах фонду.

Стати учасником інвестиційних фондів OTP можна, придбавши інвестиційні сертифікати або акції фондів.

Переваги розміщення коштів в інвестиційних фондах?

Переваги вкладення коштів до інвестиційного фонду можна згрупувати наступним чином:

 • Ви контролюєте рівень ризику по інвестиціям. По-перше, оскільки кошти фонду вкладаються у широкий спектр різноманітних фінансових інструментів, зміна вартості активів залежить скоріше від результатів діяльності усього ринку, а не від змін у вартості окремих цінних паперів. По-друге, законодавство встановлює жорсткі обмеження щодо структури активів інвестиційних фондів, вимагаючи від КУА диверсифікувати вкладення таким чином, щоб не втрачати контроль над ризиками.
 • Різні інвестиційні фонди передбачають різну інвестиційну стратегію, яка регламентується вимогами законодавства та політикою компанії з управління активами. Кожен інвестор, приймаючи рішення щодо внесення коштів в інвестиційний фонд, має змогу ознайомитись з регламентом та інвестиційною декларацією цього фонду, а також показниками його діяльності за минулий період. Враховуючи зазначене, Ви маєте змогу обрати той інвестиційний фонд, який найбільше відповідає вашому особистому відношенню до категорій ризик/дохід.
 • Ви довіряєте свій капітал професіоналам, котрі мають великий досвід в інвестиційній сфері та сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 • Вам пропонуються кращі інвестиційні можливості – професійні учасники ринку цінних паперів мають змогу купувати цінні папери на значно кращих умовах, ніж індивідуальні інвестори. Фахівці КУА щодня аналізують ситуацію та здійснюють операції на ринку цінних паперів. Вони оперують значними сумами коштів і мають можливість придбавати цінні папери, що не пропонуються індивідуальним інвесторам.
 • Ринок цінних паперів жорстко регулюється державою – діяльність КУА контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та іншими державними органами, незалежним банком-зберігачем, який обслуговує обіг цінних паперів фонду, аудиторською компанією, яка перевіряє діяльність компанії не рідше 1 разу на рік.
 • Діяльність фондів є прозорою – інформація щодо вартості активів фонду є відкритою, показники діяльності інвестиційних фондів щодня оновлюються та оприлюднюються на сайті, крім того щомісячно та щоквартально складаються докладні звіти щодо діяльності кожного фонду.

Що обрати: банківський депозит чи інвестиційний фонд?

Банківські депозити та інвестиційні фонди не є конкуруючими фінансовими послугами. Найкращим і найрозумнішим варіантом розміщення вільних коштів є диверсифікація вкладень шляхом залучення різних фінансових інструментів. Обираючи спосіб розміщення вільних коштів, обов’язково зважте наступне:

 • З якою метою Ви інвестуєте кошти: збереження чи отримання доходу?
 • На який час Ви маєте намір зробити інвестиції?
 • Який рівень ризику і, відповідно, потенційного доходу (низький, середній чи високий) прийнятний для Вас відносно цих коштів?

Відповідь на ці питання допоможе вам визначитись с оптимальним способом інвестування.

Які правила інвестування?

Крім того, прийміть до уваги кілька правил, яких необхідно притримуватись при розміщенні коштів в інвестиційних фондах:

 • інвестувати треба виключно вільний капітал.
 • у високодохідні, а значить і високоризиковані активи слід вкладати не більше 10% своїх накопичень.
 • інвестиційні фонди не є короткостроковим інструментом для здійснення спекулятивних операцій. Істотний ефект Ви відчуєте, здійснюючи регулярні внески протягом значного періоду часу (не менше року).
 • не піддавайтесь паніці, при зниженні показників ринку цінних паперів. По-перше, при довгострокових інвестиціях вплив проміжних короткострокових коливань нівелюється. Ви можете пересвідчитись в цьому, переглянувши статистичні дані по показниках діючих інвестиційних фондів. По-друге, падіння котирування цінних паперів дає фахівцям КУА можливість придбати цінні папери інвестиційно-привабливих емітентів по вигідній ціні, та отримати суттєве підвищення дохідності фонду, коли котирування знову підуть вверх.

Які є гарантії збереження коштів в інвестиційному фонді?

Сьогодні робота інвестиційних фондів організована таким чином, щоб максимально забезпечити захист прав приватних інвесторів. Зокрема:

 • Функції управління коштами фонду, їх зберігання та обліку розподілені між окремими, незалежними одна від одної структурами: компанією з управління активами, зберігачем та реєстратором. Крім цього до роботи фонду залучаються незалежний оцінювач та аудитор. Це мінімізує можливість незаконного виведення активів з фонду та зловживань у відношенні до його інвесторів.
 • В Україні держава щільно регулює діяльність ринку цінних паперів. Зокрема передбачено, що всі учасники ринку мають отримати ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка, крім того, здійснює поточний контроль їх діяльності;
 • Відкритість щоденної інформації щодо вартості активів фонду дає інвестору можливість відстежувати інформацію щодо зміни вартості його інвестиції. Квартальні та річні огляди діяльності фондів дозволяють визначити та порівняти результати діяльності фонду з іншими інвестиційними структурами. Щоквартально публікується довідка про склад та структуру активів, яка дає уяву про те, в які саме цінні папери вкладені кошти інвесторів. І, нарешті, найбільш корисний документ, в якому інвестор може знайти майже всю необхідну йому інформацію, документ, з яким обов’язково треба ознайомитись перед придбанням цінних паперів фонду – Регламент інвестиційного фонду. Компанія з управління активами має надати Регламент та Проспект емісії фонду всім бажаючим;
 • Активи пайових інвестиційних фондів обліковуються окремо від результатів господарської діяльності компанії з управління активами. Тому навіть у випадку заміни КУА інвестиційний фонд продовжує своє функціонування.

Яку дохідність гарантують інвесторам інвестиційні фонди?

Дохід інвестора складається з приросту вартості його частки в активах фонду, тобто залежить від того, наскільки успішно КУА здійснює управління довіреними коштами. Крім того, оскільки ринку цінних паперів притаманні постійні коливання та циклічність, вартість активів інвестиційного фонду може зростати та зменшуватись відповідно до коливання ринкової вартості цінних паперів фонду. Ці фактори, а також вплив загальних політико-економічних процесів в країні та світі, зумовлюють існування для інвесторів ризику отримання збитків, пов’язаний зі зміною вартості активів фонду.

Згідно вимог законодавства України та загальноприйнятої світової практики, КУА не мають права гарантувати інвесторам отримання певного рівня дохідності по інвестиціям. Обмірковуючи доцільність вкладення коштів в той чи інший інвестиційний фонд, інвестор може переглянути показники діяльності цього або (якщо мова йде, наприклад, про новостворений фонд) аналогічних фондів, в минулі періоди. Але завжди треба пам’ятати, що дохідність за минулі періоди не гарантує дохідність в майбутньому.

На який мінімальний строк доцільно розміщувати кошти в інвестиційному фонді?

На визначення строку повернення інвестованих коштів впливає кілька факторів:

 • очікування певної дохідності інвестицій. Лише середньо- та довгострокове розміщення коштів в інвестиційному фонді дає можливість отримати суттєві доходи;
 • різновид інвестиційного фонду. В інтервальних фондах мінімальний термін інвестування обмежений періодичністю викупу цінних паперів фонду, зазначеною в інвестиційній декларації фонду. Закритий фонд обмежує мінімальний строк інвестування строком свого функціонування. Але і в тому, і в іншому випадку, інвестор має можливість достроково продати цінні папери фонду на вторинному ринку за умови, що в момент продажу знайдуться покупці, готові запропонувати привабливу ціну.

Характер фінансового інструменту

Фінансовим інструментом, в який здійснюється інвестування коштів разом з ОТП Капітал є пайовий інвестиційний фонд.

Пайовий інвестиційний фонд це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

Інвестиційний дохід інвестора формується за рахунок активів фонду.

Активами пайового інвестиційного фонду є сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Безпосереднє вкладання коштів здійснюється через придбання інвестиційних сертифікатів фонду, а в свою чергу вихід з фонду через продаж інвестиційних сертифікатів фонду. Інвестиційним сертифікатом пайового інвестиційного фонду є цінним папером, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).

Вартість чистих активів (ВЧА)

Це вартість активів фонду (акцій, облігацій, об’єктів нерухомісті, депозитів та відсотків за цими інструментами), в які вкладені кошти фонду на певну дату за мінусом зобов’язань фонду. До зобов’язань фонду належать винагорода КУА за управління, сплата послуг торговцю цінними паперами, зберігачу фонду, аудитору та інші витрати відповідно до законодавства.

Моніторинг та розрахунок вартості активів фонду здійснюється щоденно співробітниками КУА та з певною періодичністю перевіряється Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

Кількість розміщених цінних паперів (К-ть ІС)

Це кількість інвестиційних сертифікатів (акцій) фонду, яка на певну дату знаходиться у власності всіх інвесторів фонду.

Вартість одного цінного паперу (ВЧА/1 ІС)

Розраховується як ВЧА поділена на кількість розміщенних цінних паперів.

Документи та звітність

Із проспектом емісії фонду ВСПІФ “ОТП Класичний” можна ознайомитись за місцем знаходження ТОВ «КУА «ОТП Капітал»: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера «Д») або у розділі “Документи та звітність” за адресою: ВСПІФ “ОТП Класичний”.

Інформація про фонд:

Повне найменування: Відкритий Спеціалізований Пайовий Інвестиційний Фонд “ОТП Класичний”
Скорочене найменування: ВСПІФ “ОТП Класичний”
Код ЄДРІСІ: 211851
Дата внесення відомостей до ЄДРІСІ: 27.11.2007
Строк діяльності: необмежений

Перелік осіб, що обслуговують фонд:

 1. Відомості про аудиторську фірму:
  ТОВ ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»

  Код ЄДРПОУ: 24263164.
 2. Відомості про оцінювача майна:
  ТОВ «МАКСІМА КАПІТАЛ»

  Код ЄДРПОУ: 33887161
 3. Відомості про зберігача:
  АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

  Код за ЄДРПОУ: 20034231
 4. Відомості про торговця цінними паперами:
  ПАТ «ОТП БАНК»

  Код за ЄДРПОУ: 21685166

Увага: прибутковість інвестицій здійснених на фондовому ринку може збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом

По телефону з нашим співробітником
За допомогою форми зворотнього зв'язку