Комплаєнс

Комплаєнс – це комплекс ініціатив, спрямований на запобігання вчинення співробітниками компанії дій, що порушують законодавство, а також впровадження корпоративної бізнес-етики.
У різних сегментах бізнесу нормальною практикою є неформальні винагороди, подарунки та інші способи заохочення менеджменту чи інших осіб, які приймають рішення, що пропонують більш вигідні умови співпраці з клієнтами Компанії. Проте такі дії є порушенням законодавства, і можуть спричинити притягнення до відповідальності керівного складу і подальші несприятливі наслідки для самої Компанії.
У зв’язку з цим ТОВ «КУА «ОТП Капітал» розробила ряд заходів спрямованих на утримання діяльності співробітників в рамках правового поля. Саме в цих обставинах комплаєнс проявляє себе як найбільш ефективна стратегія. Він дозволяє перерозподілити інформаційні потоки і управлінські шаблони таким чином, щоб мінімізувати ризики для компанії, викликані некоректною поведінкою співробітників.
Мета комплаєнсу – суворе дотримання Компанією норм, встановлених законодавчими та регулюючими органами.

Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

В Компанії діє Положення про конфлікт інтересів та Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ТОВ «КУА «ОТП Капітал», що прийняті з метою уникнення, визначення та управління будь-якими конфліктами інтересів, що можуть завдати шкоди клієнтам ТОВ «КУА «ОТП Капітал», чи інтересам Компанії. Зазначені документи визначають обставини, що призводять чи можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів під час здійснення Компанією своєї діяльності та містять відповідні процесуальні норми та заходи, що застосовуються ТОВ «КУА «ОТП Капітал», для управління конфліктом інтересів.

Антикорупційна програма ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Як етична та законослухняна компанія, ТОВ «КУА «ОТП Капітал» та все його керівництво виконує усі законодавчі вимоги, в тому числі вимоги антикорупційного законодавства, та дотримується принципу нульової толерантності щодо фактів корупції та хабарництва, неприйняття усіх форм корупції та надання повної підтримки у питаннях боротьби з корупцією.
В ТОВ «КУА «ОТП Капітал» заборонені будь-які дії з метою отримання переваги без належного на те права або отримання незаконної переваги (фінансові чи інші переваги, такі як подарунки, будь-яка пропозиція щодо надання знижки, розваги, послуги, бонуси/пільги, пропозиція роботи, туристичні путівки, тощо), в обмін на лояльність.
ТОВ «КУА «ОТП Капітал» на досягнення цілей боротьби з корупцією розробила Антикорупційну програму ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Програма є внутрішнім регулятивним документом ТОВ «КУА «ОТП Капітал», що визначає ключові принципи та вимоги, які спрямовані на запобігання корупції та дотримання Компанією законодавства України в сфері протидії корупції, а також норм і вимог міжнародного антикорупційного законодавства.

Кодекс етики

ТОВ «КУА «ОТП Капітал» високо цінує свою репутацію надійної та прозорої фінансової компанії та усвідомлює, що її клієнти та партнери очікують чесного, справедливого і неупередженого виконання посадовими особами Компанії своїх функціональних обов’язків. Довіра клієнтів ґрунтується на впевненості в тому, що всі послуги надаються з дотриманням основ професійної етики і виконуються згідно з найвищими стандартами якості. Із цією метою в ТОВ «КУА «ОТП Капітал» був розроблений Кодекс етики, покликаний установити високі стандарти поведінки.

    Повідомлення про неетичну поведінку працівника OTP Capital

    Якщо Вам відомі факти неналежної поведінки наших працівників, що може зашкодити інтересам Компанії та її репутації, Ви можете проінформувати нас про це, направивши відповідне повідомлення.
    Кожне повідомлення обов’язково буде перевірено.
    Звертаємо Вашу увагу, що передбачена можливість анонімного повідомлення, однак, якщо Ви залишите свої контактні дані, ми повідомимо Вам результати перевірки.