ПНЗІФ “ОТП Інвест+”

Зафіксуй у грудні інвестиційну стратегію на наступний рік

Замовити консультацію

Фонд “Інвест+” працює за стратегією “absolute return” – стратегія абсолютної дохідності, що передбачає відсутність обмежень щодо інструментів, включених до портфелю, а отже, дає можливість включати максимально дохідні активи, які дозволять отримати потенційно високий прибуток.

Стратегія фонду переглядається кожного року у грудні перед початком нового інвестиційного періоду та залежить від ринкових умов. Основним класом активів фонду залишаються інструменти з фіксованою дохідністю, зокрема ОВДП, корпоративні облігацій та депозити. Незначна частка активів вкладається в акції українських підприємств.

З 2021 року фонд виплачує прибуток раз у рік у вигляді дивідендів, які оподатковуються за ставкою 9% ПДФО та 1.5% військового збору. Це дозволяє оптимізувати податкові витрати клієнтів на дохід, отриманий від інвестування в ПІФ.

Характеристики фонду:

 • Висока дохідність
 • Середній рівень ризику
 • Можливість купівлі та продажу інвестсертифікатів раз на рік

 

БільшеПриховати

Історична дохідність

Вибрати

Строки розміщення та період інвестування

Наразі придбання інвестиційних сертифікатів фонду неможливе. Триває період інвестування.

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД РОЗМІЩЕННЯ:
01.12.2021-14.01.2022
ПЛАНОВІ СТРОКИ ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДУ ІНВЕСТУВАННЯ:
Збір заявок на вихід с фонду (планово)
22.11.2021-26.11.2021
Визначення ціни виходу з фонду
26.11.2021
Розрахунок з інвесторами, що подали заявку на вихід с фонду
01.12.2021-03.12.2021
НАСТУПНИЙ ПЕРІОД РОЗМІЩЕННЯ:
01.12.2021-14.01.2022

Портфель фонду

За даними на 31.12.2020

Державні облігації (ОВДП)
75%
Корпоративні облігації
25%

Витрати фонду

У річних
Компанія з управління активами “ОТП Капітал”
1.45%
Винагорода Зберігачу
0.05%
Аудиторські послуги
0.03%
Інші витрати
0.16%

Ризик-профіль фонду

Рівень ризику:
1
2
3
4
5
6
7

Зазначений рівень ризику не обов’язково залишається незмінним і може змінюватися з часом.
Також звертаємо увагу інвесторів на той факт, що найнижчий рівень також не є безризиковою інвестицією.

Основні ризики

Ризики, що мають істотне відношення до Фонду, але не можуть бути в повній мірі відображенні показником ризик-профіля фонду:
Кредитний ризик: існує ризик того, що емітенти боргових цінних паперів та банки в яких розміщенні депозити не будуть мати можливості сплатити відсотки або погасити основну суму, що може привести до втрат.
Ринковий ризик: ринкові коливання відсоткових ставок по боргових цінних паперах призводять до зміни їхньої вартості цінних паперів, зокрема зростання процентних ставок супроводжуються зменшенням вартості облігацій, що може привести до втрат. Застосування механізмів левериджу, яке використовується в інвестиційному процесі, може значно збільшувати ринковий ризик, та, як наслідок, призводити до додаткових втрат фонду.
Ризик ліквідності: в певних умовах може знижуватися ліквідність на ринку цінних паперів, що може приводити до втрат при ліквідації позицій (продажу цінних паперів) та, як наслідок, втрат фонду.
Інвестиційний ризик: фонд може не досягнути цільової дохідності

Коментар

Юрій Олексієнко
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

В інвестиційному періоді, грудень 2020 – жовтень 2021, ПНЗІФ «ОТП Інвест+» згенерував своїм вкладникам більше 10% річних, що і було заплановано в інвестиційній стратегії.

ОТП Капітал сформував диверсифікований портфель фонду з ОВДП, до 65% від активів фонду, корпоративних облігацій, до 30%, та акцій АТ «Райффайзен Банк Аваль», до 5%. Саме збалансована стратегія та ефективне перекладання з акцій в ОВДП, дали змогу забезпечити цільовий рівень дохідності інвесторам ПНЗІФ «ОТП Інвест+». Постковідний рік змусив притримуватись консервативної стратегії, яка передбачала переважну більшість часу тримати активи в короткострокових інструментах з фіксованою дохідністю. В цей період, для виконання поставлених цілей, не чекаючи виплати дивідендів було прийнято рішення продати акції АТ «Райффайзен Банк Аваль» та розмістити активи в ОВДП. Інвестиція в акції АТ «Райффайзен Банк Аваль» була незначна але дуже прибуткова: від зростання ціни акцій дохідність інвестиції склала 16.7% річних. ОТП Капітал продовжує будувати та виконувати  високодохідні але збалансовані стратегії для своїх клієнтів, з мінімальними ринковими ризиками.

від 01.12.2021

Калькулятор дохідності інвестицій

50 000 100 000 000
місяців
12 36 60
% річних
1 % 100 %

Розрахунок

Комісія зберігача при купівлі
Комісія торговця при купівлі
Комісія зберігача при продажу
Чистий прибуток (до податків)
Ефективна ставка дохідності
% річних
Податки
(ПДФО %, Військовий збір %)
Чиста ставка дохідності (після податків)
% річних
Чистий прибуток (після податків)

Умови інвестування

Початок розміщення
09 грудня 2014 р.
Термін діяльності
10 жовтня 2024 р.
Можливість купівлі
раз у рік
Можливість продажу
раз у рік
Мінімальна сума інвестування
100 000 грн.
Відкриття рахунку в цінних паперах
750 грн./0 грн.* (одноразово)
Комісія зберігача при купівлі
200 грн.
Комісія зберігача при продажу
1% (мін. 400 грн., макс. 2000 грн.)
Комісія торговця при купівлі
0,05% від суми замовлення (мін. 100 грн., макс. 1000 грн)

*для клієнтів Premium та Private Banking «ОТП Банку» – безкоштовно.

Поширені питання?

Які найбільш поширені напрями інвестування в Україні?

На сьогоднішній день приватним інвесторам в Україні доступні три основні напрямки розміщення вільних грошових коштів:

 • банківські депозити.
 • самостійні операції на ринку цінних паперів.
 • розміщення коштів в інвестиційні фонди.

Банківські депозити – звичний і найбільш розповсюджений серед українських інвесторів спосіб розпорядитись вільним капіталом. Такий спосіб інвестування майже не несе в собі ризиків, особливо, якщо інвестор диверсифікує свої вкладення, тобто розподіляє вільні кошти між різними банками. Але й високих доходів такий спосіб забезпечити не може. Відсотки по банківських вкладах дозволяють пригальмувати знецінення капіталу внаслідок інфляції, але не дають можливості істотно його примножити.

Самостійне інвестування на ринку цінних паперів – більш привабливий спосіб для українських інвесторів, які прагнуть отримувати доходи, що дозволяють не тільки зберегти, але й примножити вільні кошти. Інвестор самостійно обирає цінні папери, в які він інвестує кошти, самостійно контролює ризики. Але при цьому самостійні дії на ринку цінних паперів вимагають високого рівня спеціальних знань та навичок, а також здатності аналізувати великі обсяги інформації та оперативно приймати достатньо ризиковані рішення.

Участь в пайових інвестиційних фондах (ПІФах) – це найпростіший інструмент для українських інвесторів. Головна мета ПІФ – об’єднати капітал багатьох учасників та ефективно його інвестувати. Активи інвестиційного фонду належать його інвесторам на правах спільної власності. Участь кожного інвестора в інвестиційному фонді підтверджується володінням цінними паперами цього фонду: інвестиційними сертифікатами чи акціями. Розміщуючи вільні кошти в інвестиційному фонді, приватний інвестор отримує вищі, ніж по депозитам, доходи, та контрольований рівень ризику по інвестиціям.

Чому слід обрати інвестиційні фонди?

 

 • Інвестор має можливість заробити більше

Компанія з управління активами (КУА) інвестує кошти, внесені інвесторами до фонду, в акції та облігації компаній, державні облігації, банківські депозити, нерухомість та інші фінансові інструменти з метою збільшення вартості активів як фонду в цілому, так і долі кожного окремого інвестора.

 • Інвестиція працює ефективніше

Для ефективного інвестування фонд має всі важелі. Професійних управляючих, аналітиків, юристів і, найголовніше, достатньо ресурсів, щоб не вкладати всі кошти в один або два інструменти, а проводити масштабну диверсифікацію, інвестуючи одразу в десятки найбільш ефективних інструментів, таким чином, зменшуючи ризики.

 • Зростання вартості активів фонду відбувається завдяки різноманітним джерелам

Джерелами такого зростання можуть бути:

 • зростання ринкової вартості активів, в які інвестовано кошти фонду
 • дохід від торгівлі цінними паперами, які є в портфелі фонду
 • відсотки та дивіденди від активів, які є в портфелі фонду.

Дохід кожного інвестора забезпечується зростанням вартості його частки в сукупних активах фонду.

Стати учасником інвестиційних фондів можна, придбавши інвестиційні сертифікати фондів.

Які переваги пайових інвестиційних фондів?

Переваги вкладення коштів до інвестиційного фонду можна охарактеризувати наступним чином:

 

 • Ваша інвестиція максимально диверсифікована, що значно зменшує ризики. По-перше, оскільки кошти фонду вкладаються у широкий спектр різноманітних фінансових інструментів, зміна вартості активів залежить скоріше від результатів діяльності усього ринку, а не від змін у вартості окремих цінних паперів. По-друге, законодавство встановлює жорсткі обмеження щодо структури активів інвестиційних фондів, вимагаючи від КУА диверсифікувати вкладення таким чином, щоб не втрачати контроль над ризиками.
 • Різні інвестиційні фонди передбачають різну інвестиційну стратегію, яка регламентується вимогами законодавства та політикою компанії з управління активами. Кожен інвестор, приймаючи рішення щодо внесення коштів в інвестиційний фонд, має змогу ознайомитись з регламентом та інвестиційною декларацією цього фонду, а також показниками його діяльності за минулий період. Враховуючи зазначене, інвестор має змогу обрати той інвестиційний фонд, який найбільше відповідає його особистому відношенню до категорій ризик/дохід.
 • Інвестуючи в ПІФ, інвестор довіряє свій капітал професіоналам, котрі мають великий досвід в інвестиційній сфері та сертифіковані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які постійно слідкують за інвестиційним кліматом та розуміються на трендах ринку.
 • Інвестор отримує кращі інвестиційні можливості – професійні учасники ринку цінних паперів мають змогу купувати цінні папери на значно кращих умовах, ніж індивідуальні інвестори. Фахівці КУА щодня аналізують ситуацію та здійснюють операції на ринку цінних паперів. Вони оперують значними сумами коштів і мають можливість придбавати цінні папери, що не пропонуються індивідуальним інвесторам.
 • Ринок цінних паперів жорстко регулюється державними органами – діяльність КУА контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та іншими державними органами, незалежним банком-зберігачем, який обслуговує обіг цінних паперів фонду, аудиторською компанією, яка перевіряє діяльність компанії не рідше 1 разу на рік.
 • Діяльність фондів є прозорою – інформація щодо вартості активів фонду є відкритою, показники діяльності інвестиційних фондів щодня оновлюються та оприлюднюються на сайті, крім того щомісячно та щоквартально складаються докладні звіти щодо діяльності кожного фонду.

Що обрати: банківський депозит чи інвестиційний фонд?

Банківські депозити та інвестиційні фонди не є конкуруючими фінансовими послугами. Найкращим і найрозумнішим варіантом розміщення вільних коштів є диверсифікація вкладень шляхом залучення різних фінансових інструментів. Обираючи спосіб розміщення вільних коштів, обов’язково зважте наступне:

З якою метою Ви інвестуєте кошти: збереження чи отримання доходу?

Дохід завжди буде вищий по інвестиційним фондам

На який час Ви маєте намір зробити інвестиції?

Інвестування до фондів рекомендовано не менше року

Який рівень ризику і, відповідно, потенційного доходу прийнятний для Вас відносно цих коштів?

Інвестуючи до фондів ви самі обираєте для себе рівень ризику (низький, середній чи високий), а відповідно, від цього залежить і очікуваний дохід. Чим більший ризик, тим більший дохід фонд може принести інвестору.

Відповіді на ці питання допоможуть вам визначитись с оптимальним способом інвестування.

Які головні правила інвестування в ПІФ?

Інвестувати треба виключно вільний капітал.

У високодохідні, а значить і високоризиковані активи слід вкладати не більше 10% своїх накопичень.

Інвестувати потрібно на значний період (не менше року).

Не піддавайтесь паніці, при зниженні показників ринку цінних паперів. По-перше, при довгострокових інвестиціях вплив проміжних короткострокових коливань нівелюється. Ви можете пересвідчитись в цьому, переглянувши статистичні дані по показниках діючих інвестиційних фондів. По-друге, падіння котирування цінних паперів дає фахівцям КУА можливість придбати цінні папери інвестиційно привабливих емітентів по вигідній ціні, та отримати суттєве підвищення дохідності фонду, коли котирування знову підуть вверх.

Які є гарантії збереження коштів в ПІФ?

Сьогодні робота інвестиційних фондів організована таким чином, щоб максимально забезпечити захист прав приватних інвесторів. Зокрема:

 

 • Функції управління коштами фонду, їх зберігання та обліку розподілені між окремими, незалежними одна від одної структурами: компанією з управління активами, зберігачем та реєстратором. Крім цього до роботи фонду залучаються незалежний оцінювач та аудитор. Це мінімізує можливість незаконного виведення активів з фонду та зловживань у відношенні до інвесторів.
 • В Україні держава ретельно регулює діяльність ринку цінних паперів. Зокрема законодавством передбачено, що всі учасники ринку мають отримати ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка, крім того, здійснює поточний контроль їх діяльності;
 • Відкритість щоденної інформації щодо вартості активів фонду дає інвестору можливість відстежувати інформацію щодо зміни вартості його інвестиції. Квартальні та річні огляди діяльності фондів дозволяють визначити та порівняти результати діяльності фонду з іншими інвестиційними структурами. Щоквартально публікується довідка про склад та структуру активів, яка дає уяву про те, в які саме цінні папери вкладені кошти інвесторів. І, нарешті, найбільш корисний документ, в якому інвестор може знайти майже всю необхідну йому інформацію, документ, з яким обов’язково треба ознайомитись перед придбанням цінних паперів фонду – Регламент інвестиційного фонду. Компанія з управління активами має надати Регламент та Проспект емісії фонду всім бажаючим;
 • Активи пайових інвестиційних фондів обліковуються окремо від результатів господарської діяльності компанії з управління активами. Тому навіть у випадку заміни КУА інвестиційний фонд продовжує своє функціонування.

Яку дохідність гарантують інвесторам інвестиційні фонди?

 

Дохід інвестора складається з приросту вартості його частки в активах фонду, тобто залежить від того, наскільки успішно КУА здійснює управління довіреними коштами. Крім того, оскільки ринку цінних паперів притаманні постійні коливання та циклічність, вартість активів інвестиційного фонду може зростати та зменшуватись відповідно до коливання ринкової вартості цінних паперів фонду. Ці фактори, а також вплив загальних політико-економічних процесів в країні та світі, зумовлюють існування для інвесторів ризику отримання збитків, пов’язаний зі зміною вартості активів фонду.

Згідно вимог законодавства України та загальноприйнятої світової практики, КУА не мають права гарантувати інвесторам отримання певного рівня дохідності по інвестиціям. Обмірковуючи доцільність вкладення коштів в той чи інший інвестиційний фонд, інвестор може переглянути показники діяльності цього або (якщо мова йде, наприклад, про новостворений фонд) аналогічних фондів, в минулі періоди. Але завжди треба пам’ятати, що дохідність за минулі періоди не гарантує дохідність в майбутньому.

 

На який мінімальний строк доцільно розміщувати кошти в інвестиційному фонді?

На визначення строку повернення інвестованих коштів впливає кілька факторів:

 • очікування певної дохідності інвестицій

За звичай, середньо- та довгострокове розміщення коштів в інвестиційному фонді дає можливість отримати суттєві доходи;

 • різновид інвестиційного фонду

В інтервальних фондах мінімальний термін інвестування обмежений періодичністю викупу цінних паперів фонду, зазначеною в інвестиційній декларації фонду. Закритий фонд обмежує мінімальний строк інвестування строком свого функціонування. Але і в тому, і в іншому випадку, інвестор має можливість достроково продати цінні папери фонду на вторинному ринку за умови, що в момент продажу знайдуться покупці, готові запропонувати привабливу ціну.

Як працює ПІФ?

Пайовий інвестиційний фонд – це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

Інвестиційний дохід інвестора формується за рахунок активів фонду. Активами пайового інвестиційного фонду є сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Безпосереднє вкладання коштів здійснюється через придбання інвестиційних сертифікатів фонду, а вихід з фонду – через продаж інвестиційних сертифікатів фонду. Інвестиційний сертифікат пайового інвестиційного фонду є цінним папером, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).

Що таке вартість чистих активів (ВЧА)?

Це вартість активів фонду (акцій, облігацій, об’єктів нерухомісті, депозитів та відсотків за цими інструментами), в які вкладені кошти фонду на певну дату за мінусом зобов’язань фонду. До зобов’язань фонду належать винагорода КУА за управління, сплата послуг торговцю цінними паперами, зберігачу фонду, аудитору та інші витрати відповідно до законодавства. Моніторинг та розрахунок вартості активів фонду здійснюється щоденно співробітниками КУА та з певною періодичністю перевіряється Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

Що означає показник кількість розміщених інвестиційних сертифікатів (К-ть ІС)?

Це кількість інвестиційних сертифікатів (акцій) фонду, яка на певну дату знаходиться у власності всіх інвесторів фонду.

Як розраховується вартість одного інвестиційного сертифікату (ВЧА/1 ІС)?

Розраховується як ВЧА поділена на кількість розміщенних цінних паперів.

Що таке надбавка до ціни інвестиційного сертифікату?

Проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату.

Застосовується при купівлі інвестсертифікатів. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату.

Надбавка використовується як інструмент захисту інвесторів фонду від можливих негативних наслідків зумовлених надмірною волатильністю (мінливістю вартості) активів, які знаходяться в портфелі фонду. В умовах високої волатильності на фінансових ринках можуть виникати ситуації, в яких формуються відхилення між поточною ринковою вартістю активів фонду та ціною сертифікату фонду. В цих умовах застосовується надбавка для запобігання зловживань з боку інвесторів, які хочуть скористатися цими відхиленнями при вході в фонд.

Що таке знижка до ціни інвестиційного сертифікату?

Проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату.

Застосовується при продажу інвестсертифікатів,розмір зазначеної знижки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування.

Знижка використовується як інструмент захисту інвесторів фонду від можливих негативних наслідків зумовлених надмірною волатильністю (мінливістю вартості) активів, які знаходяться в портфелі фонду. В умовах високої волатильності на фінансових ринках можуть виникати ситуації, в яких формуються відхилення між поточною ринковою вартістю активів фонду та ціною сертифікату фонду. В цих умовах застосовується знижка для запобігання зловживань з боку інвесторів, які хочуть скористатися цими відхиленнями при виході з фонду.

Документи та звітність

Із проспектом емісії фонду ПНЗІФ «ОТП Інвест+» можна ознайомитись за місцем знаходження ТОВ «КУА «ОТП Капітал»: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера «Д») або за адресою: ПНЗІФ «ОТП Інвест+».

Інформація про фонд:

Повне найменування: Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП Інвест+»
Скорочене найменування: ПНЗІФ «ОТП Інвест+»
Код ЄДРІСІ: 23200292
Дата внесення відомостей до ЄДРІСІ: 10.10.2014
Строк діяльності: 10.10.2024

Перелік осіб, що обслуговують фонд:

1.Відомості про аудиторську фірму

ТОВ ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ: 24263164

2.Відомості про оцінювача майна:

Інвестиційною декларацією Фонду не передбачено інвестування коштів в нерухомість.

3.Відомості про зберігача:

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Код ЄДРПОУ: 20034231

4.Відомості про торговця цінними паперами:

АТ «ОТП БАНК»
Код ЄДРПОУ: 21685166

Увага: прибутковість інвестицій здійснених на фондовому ринку може збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.

Служба підтримки

Замовити консультацію