Рада фонду

Рада пенсійного фонду створена для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю фонду. Рада утворюється у кількості не менше 5 осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам Нацкомфінпослуг, пройшли відповідне навчання та сертифікацію, а також мають бездоганну ділову репутацію. Кандидатів у члени Ради фонду визначає засновник пенсійного фонду. Члени Ради фонду обираються на 3 роки, з правом переобрання на наступний строк. Засідання Ради фонду скликаються Головою Ради фонду не рідше одного разу на квартал.

 Повноваження Ради фонду:

  • Обрання Голови та Секретаря Ради фонду з числа членів Ради фонду;
  • Підготовка звіту про діяльність фонду перед засновником фонду;
  • Погодження змін до статуту фонду та пенсійних схем фонду та їхня реєстрація в Нацкомфінпослуг;
  • Розробка та затвердження інвестиційної декларації фонду та змін до неї;
  • Укладення від імені фонду договорів з адміністратором, компанією з управління активами або іншою особою, яка має право здійснювати управління активами фонду, зберігачем, аудитором фонду;
  • Заслуховування звітів про діяльність адміністратора фонду, осіб, які здійснюють управління активами фонду, зберігача фонду та прийняття рішення щодо цих звітів;
  • Затвердження інформації про фінансовий стан фонду, яка підлягає оприлюдненню та розгляд аудиторського висновку;
  • Здійснення контролю за цільовим використанням активів фонду;
  • Розгляд спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками та (або) вкладниками;
  • Вирішення інших питань, віднесених до компетенції Ради фонду чинним законодавством та статутом фонду.
Меженська Наталя Леонідівна
Голова Ради

Наталя Меженська обіймає посаду генерального директора ОТР Capital з вересня 2016 року. Наталя працює у компанії з початку її заснування. До призначення на посаду генерального директора очолювала департамент з операційної діяльності ОТР Capital, який відповідає за процеси бюджетування, контролінгу, звітності, оформлення угод з активами фондів та господарчої діяльності компанії в цілому.

У 2011 року очолила новий проект компанії, пов’язаний з управлінням фондом нерухомості та іншими венчурними інвестиційними фондами.
Наталя Меженська має понад 20 років досвіду роботи в сфері фінансового обліку, контролю та аналізу діяльності підприємств у сфері енергетичного комплексу України, а також у фінансових та інвестиційних установах.

У 2005-2007 роках працювала директором з фінансових питань фінансово-інвестиційного холдингу «Investore Group», а також очолювала спостережні ради декількох інвестиційних фондів, які належали до цього холдингу. У 1998-2004 роках працювала заступником директора з економічних та фінансових питань в групі компаній «Київський Енергетичний Союз», основна діяльність яких була пов’язана з врегулюванням заборгованості великих державних підприємств та підприємств паливно-енергетичного комплексу. Початок кар’єри Наталі відбувся ще у студентські роки. Так, у період з 1993 по 1998 роки вона пройшла шлях від простого бухгалтера до керівника фінансового підрозділу.

Свою базову вищу економічну освіту Наталя Меженська отримала у 1994 році закінчивши факультет аналізу та обліку у Севастопольському Технічному Університету. В 2002 році отримала ступінь MBA за спільною програмою Міжнародного Інституту Менеджменту у місті Києві та Carnegie Mellon University (Pittsburgh, США). Має сертифікат з управління активами НКЦПФР.

Сирота Леся Володимирівна
Член Ради

Леся Сирота обіймає посаду Директора з продажів роздрібного бізнесу та управління мережою ОТП Банку. Загальний стаж роботи в банківських установах перевищує 24 роки. Леся працювала на різних посадах в банках «Україна», «Укрсоцбанк» та «ВАБанк».

До команди ОТП Банку приєдналася у 2007 році, де працювала на посадах керуючої представництвом, керуючою відділенням та регіональним директором Західноукраїнської регіональної дирекції.

Вищу освіту здобула у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Спеціальність: математика. Диплом з відзнакою) та Київському інституті банківської справи (Спеціальність: банківська справа. Диплом з відзнакою).

Парандій Світлана Володимирівна
Член Ради

Департамент з питань маркетингу та продажів вона очолила в листопаді 2019 року. В межах своїх повноважень Світлана відповідає за формування та впровадження маркетингової стратегії, стратегії зовнішньої та внутрішньої комунікації, організацію та забезпечення продажів інвестиційних продуктів, реалізацію проектів по розробці нових продуктів компанії, а також за забезпечення підтримки регіональної мережі ОТП Банк та за розвиток нових каналів продажів.

Свій освітній шлях Світлана розпочала в 2006 році в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченко, в Інституті Філології. В 2010 році паралельно вступила до цього ж університету для здобуття другої освіти за напрямком «Фінанси». В 2016 році пройшла курси з підвищення кваліфікації за напрямком «Управління маркетингом» при Київському політехнічному інституті. Цього ж року здобула сертифікат з «Marketing Management» від Pro Business School (IPMA-Certification).

Бральчук Катерина Петрівна
Член Ради

Катерина Антонюк обіймає посаду Керівника проектів Преміум в ОТП Банку з 2018 року. Сфера відповідальності Катерини включає забезпечення розвитку сегменту Преміум в ОТП Банк, що передбачає участь у розробці та впровадженні нових продуктів для преміальних клієнтів, організацію продажів продуктів та послуг для сегменту, впровадження та контроль даного процесу, участь у впровадженні нових акцій, організацію навчання співробітників за напрямом Преміум, контроль рівня якості обслуговування та забезпечення консультативної та інформаційної підтримки мережі ОТП Банк.

Кар’єра Катерини розпочалася в Приватбанку в 2001 році, загальний стаж роботи в банківських установах перевищує 17 років. На посадах начальника відділу та начальника управління індивідуального бізнесу працювала в АТ «Брокбізнесбанк».

До команди ОТП Банку приєдналася у 2015 році, де відбувся її кар’єрний ріст від експерту відділу до начальника відділу розвитку бізнесу Центральної Регіональної дирекції.

Вищу освіту здобула у Донецькому національному університеті економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського, отримала диплом з відзнакою спеціаліста за спеціалізацією «Фінанси» у 2001 році.

Голубятніков Костянтин Вікторович
Член Ради

Співзасновник та Голова Наглядової ради Благодійного фонду «Благомай», що займається допомогою дітям з дитячих будинків України.

Кар’єру розпочав у 2005 році експертом по роботі з клієнтами в ОТП Банк. У 2008-2013 рр. відповідав за юридичні питання компанії з управління активами ОТП Капітал. У 2012 і 2013 роках був Головою Ради Відкритого пенсійного фонду «ОТП Пенсія», а з 2013 року є членом Ради цього пенсійного фонду.

Професійно займається трейдингом на товарних, валютних і фондових біржах з 2009 року. З 2010 року є засновником агентства комерційної нерухомості. З 2017 року – член Young Business Club, єдиного в Україні бізнес-клубу для молодих підприємців.

Має вищу юридичну та фінансову освіту, отриману в Національній Академії Управління (Київ).

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом

По телефону з нашим співробітником
За допомогою форми зворотнього зв'язку