ВПФ «ОТП Пенсія»

Найбільший відкритий недержавний пенсійний фонд України

Замовити консультацію

Відкритий пенсійний фонд «ОТП Пенсія» – фонд європейського походження, його одноосібним засновником є компанія OTP Capital.

Історія фонду ОТП Пенсія розпочалася в 2008 році. Фонд був створений з метою накопичення пенсійних коштів на користь фізичних осіб, незалежно від місця та характеру їх роботи, для подальшого управління ними, інвестування з отриманням доходу на користь учасників та здійснення пенсійних виплат.

За період своєї діяльності фонд пройшов шлях від початківця до провідного учасника ринку недержавного пенсійного забезпечення. Наразі фонд ОТП Пенсія є одним з найбільших в Україні відкритих пенсійних фондів за обсягом активів, кількістю учасників та є одним з найдинамічніше зростаючих фондів.

Результати діяльності фонду ОТП Пенсія є наглядним підтвердженням виваженої інвестиційної стратегії. Активи фонду розміщуються у різноманітні інструменти в залежності від ситуації на фінансовому ринку з метою диверсифікації, зниження ризиків та отримання максимально можливої дохідності при помірних ризиках. У періоди можливої девальвації частина коштів може бути інвестована у валютні інструменти для захисту коштів та отримання додаткового прибутку.

БільшеПриховати

Дохідність фонду

За даними на 29.02.2020

За період
У річних
1 місяць
1.6%
20.6%
3 місяці
7.4%
33.1%
6 місяців
13.4%
28.5%
1 рік
22.5%
22.5%
З початку року
4.7%
31.5%
З початку діяльності
394.3%
16.1%

Портфель фонду

За даними на 29.02.2020

Депозити і грошові кошти
49.9%
Державні облігації
38.1%
Корпоративні облігації
4%
Акції
5.4%
Інші активи
2.6%

Коментар

Юрій Олексієнко
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Стратегія фонду «ОТП Пенсія» направлена на інвестування коштів в інструменти, що мають низький рівень ризику в довгостроковій перспективі: сьогодні, переважно, це ОВДП та банківські депозити. За допомогою таких інструментів КУА «ОТП Капітал» формує диверсифікований портфель з огляду на макроекономічну ситуацію в Україні. Портфель фонду був сформований на початку року та враховував очікування НБУ, МінФіну та низку тенденцій, що панували в січні-лютому. Тому частка депозитів в активах фонду складала 50%, частка ОВДП – 41%, акцій- 5%, а корпоративних облігацій – 4%.

До початку березневої кризи, а саме за перші 2 місяці, ОТП Пенсія приніс своїм вкладникам 4.67%, що в перерахунку на річні становить 28%. Однак в березні фінансовий ринок відреагував на пандемію коронавірусу зменшенням цін ОВДП, та відповідно збільшенням їх дохідності ОВДП з 11.3% до 13.9% 16.03.2020 та з 13.9% до 16.2% 23.03.2020. Це негативно вплинуло на дохідність та активи фонду: дохідність впала до 0.25% з початку року, а активи зменшились на 7 млн. грн. до 186.7 млн. грн.

При зворотній переоцінці ОВДП до дохідності до 9%-11% відбудеться збільшення цін ОВДП та відповідно і активів фонду. Саме такі тенденції можна було спостерігати в 2019 році:  в 1К 2019 дохідності ОВДП в портфелі НПФ «ОТП Пенсія» обліковувались НБУ по дохідності 18%-19% а в грудні їх дохідність вже становила 12%-13%. За рахунок зниження дохідностей ОВДП портфель НПФ «ОТП Пенсія» продемонстрував найкращу динаміку зростання в 2019 році серед усіх відкритих НПФ – 19.4%.

Облік активів НПФ, в частині ОВДП, відбувається згідно затвердженій політиці для більшості відкритих НПФ, де оцінка ОВДП рахується за даними НБУ, що публікуються на сайті щодня.

ОТП Капітал розглядає різні підходи до перебалансування портфелю фонду задля зменшення ризиків та збільшення дохідності і відповідні рішення будуть прийматися по мірі розвитку подій на українському фінансовому ринку.

Чому ріст ставок ОВДП зменшує їх поточну вартість в портфелі, та чому при погашенні все компенсується?

ОВДП є борговим інструментом з фіксованою дохідністю, тобто держава, позичаючи кошти в приватного сектору обіцяє повернути номінал облігації та відсоток, який узгоджений під час емісії інструменту. Уявімо, що держава випустила облігацію з номіналом 1000 грн і ставкою 10% на рік. Тобто, через рік власнику ОВДП буде виплачена 1000 грн. номіналу та 100 грн. відсотку. Якщо ставки на вторинному ринку починають зростати, скажімо до 16%, як ми спостерігаємо зараз, вже випущеній облігації (з параметрами 1000 грн. номінал і 10% дохідність) потрібно знизитися в ціні, для того, щоб забезпечити 16% дохідності. Відтак, облігація, яка коштувала 1000 грн і приносила 100 грн прибутку в поточній ситуації коштує 948 грн., адже 100 грн. + (1000 грн. – 948 грн. ) / 948 грн. = 16%.  Насправді, інвестор, який придбав облігацію за 1000 грн і бажає залишатися в ній цілий рік, отримає свої 100 грн прибутку по завершенні обігу, не зважаючи на те, яка зараз поточна вартість та поточна дохідність облігації.

від 25.03.2020

БільшеПриховати

Поширенi питання

Як працює НПФ?

Приватні особи та/або компанії здійснюють добровільні внески на пенсійний рахунок учасника. Активи накопичуються та зростають за рахунок інвестиційного прибутку. По досягненню пенсійного віку учасникові здійснюються пенсійні виплати. Впродовж періоду пенсійних виплат залишок коштів продовжує приносити прибуток.

Від чого залежить розмір майбутніх пенсійних виплат?

Розмір виплат (пенсії) залежить виключно від суми накопичень, що обліковуються на пенсійному рахунку учасника на момент призначення виплати та строку виплат. Для того, щоб заощадження працювали ефективніше, бажано починати здійснювати пенсійні внески якомога раніше – більший період часу для внесків та зростання пенсійних коштів за рахунок складного відсотка дозволять отримати більший інвестиційний прибуток. Навіть невеликі внески, але протягом тривалого часу, надають змогу накопичити хороший капітал.

Розрахувати свою майбутню пенсію можна за допомогою «Калькулятора недержавної пенсії».

В якій правовій формі створюються НПФ?

Недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, що має статус неприбуткової організації, функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків вкладників на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних виплат.

Хто управляє та обслуговує НПФ?

Органом управління фонду є Рада фонду, яка здійснює контроль за поточною діяльністю фонду. Голова та члени Ради фонду проходять обов’язкове спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення та мають періодично підтверджувати кваліфікацію. Рада фонду укладає договори:

На адміністрування (облік вкладників і учасників, ведення персональних рахунків, формування звітності та нарахування виплат) – з адміністратором НПФ;

На управління активами (інвестування коштів з метою їх примноження) – з компанією з управління активами;

На зберігання активів (відкриття та обслуговування рахунків, зберігання активів фонду) – з банком-зберігачем.

Дізнатися більше про обслуговуючі компанії «ОТП Пенсія».

Хто контролює діяльність фонду та компаній, що його обслуговує?

Існує суворий державний контроль НПФ з боку регулюючих органів. Фонд, а також кожна з обслуговуючих компаній підпорядковується своєму контролюючому органу.

Контроль за діяльністю фонду здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, контроль компанії з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, контроль за діяльністю банка-зберігача здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України.

Крім того, недержавний пенсійний фонд та обслуговуючі компанії повинні щороку проходити незалежну аудиторську перевірку.

Чи постраждають накопичення у разі нестабільного становища обслуговуючої компанії?

Кошти пенсійного фонду обліковуються окремо від коштів обслуговуючих компаній. Тому, у разі виникнення проблем у адміністратора фонду, компанії з управління активами чи банка-зберігача, їх неплатоспроможності чи банкрутства, кошти учасників фонду будуть збережені та передані на обслуговування іншій компанії.

Чи можливе банкрутство НПФ та втрата накопичень?

Захист накопичень забезпечується законодавством і суворим контролем діяльності фонду з боку держави. НПФ є некомерційною організацією і не може бути оголошений банкрутом із подальшим припиненням відповідальності перед своїми учасниками. Закон передбачає особливу процедуру переведення коштів з одного НПФ в інший та унеможливлює втрату пенсійних коштів учасником.

Хто може бути учасником НПФ?

Учасником НПФ може бути будь-хто: громадянин України, іноземець чи особа без громадянства.

Дві пенсії краще ніж одна

Документи та звітність

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом

По телефону з нашим співробітником
За допомогою форми зворотнього зв'язку