ОТП Пенсія

Найбільший відкритий недержавний пенсійний фонд України

Замовити консультацію

Відкритий пенсійний фонд «ОТП Пенсія» – фонд європейського походження, його одноосібним засновником є компанія OTP Capital.

Історія фонду ОТП Пенсія розпочалася в 2008 році. Фонд був створений з метою накопичення пенсійних коштів на користь фізичних осіб, незалежно від місця та характеру їх роботи, для подальшого управління ними, інвестування з отриманням доходу на користь учасників та здійснення пенсійних виплат.

За період своєї діяльності фонд пройшов шлях від початківця до провідного учасника ринку недержавного пенсійного забезпечення. Наразі фонд ОТП Пенсія є одним з найбільших в Україні відкритих пенсійних фондів за обсягом активів, кількістю учасників та є одним з найдинамічніше зростаючих фондів.

Результати діяльності фонду ОТП Пенсія є наглядним підтвердженням виваженої інвестиційної стратегії. Активи фонду розміщуються у різноманітні інструменти в залежності від ситуації на фінансовому ринку з метою диверсифікації, зниження ризиків та отримання максимально можливої дохідності при помірних ризиках. У періоди можливої девальвації частина коштів може бути інвестована у валютні інструменти для захисту коштів та отримання додаткового прибутку.

БільшеПриховати

Дохідність фонду

За даними на 31.07.2020

За період
У річних
1 місяць
0.9%
12.0%
3 місяці
8.8%
40.0%
6 місяців
6.7%
13.9%
1 рік
21.1%
21.1%
З початку року
10.0%
17.7%
З початку діяльності
419.3
16.0%

Портфель фонду

За даними на 31.07.2020

Депозити і грошові кошти
34.9%
Державні облігації
49.9%
Корпоративні облігації
4.9%
Муніципальні облігації
4.5%
Акції
4.4%
Інші активи
1.4%

Коментар

Юрій Олексієнко
Керівник департаменту з питань інвестиційної діяльності

Головною подією фінансового ринку в липні стала не очікувана відставка голови НБУ Якова Смолія. Справа у тім, що незалежність політики НБУ є одним з важливих елементів стабільної фінансової системи та економічного зростання. Після зміни влади в 2019 році НБУ достатньо жорстко відстоював свої позиції, в тому числі за допомогою західних партнерів. При цьому часто отримував багато крити з боку уряду. Минулий голова НБУ вибудував баланс між монетарною та фіскальною політикою, що забезпечувало позитивні інфляційні тренди, стабільний валютний та борговий ринок. Звільнення ж пана Смолія та призначення нового голови породжувало питання подальшого існування загаданого балансу, відтак і провокувало до появи ризиків стосовно інфляції, курсу гривні, процентних ставок. Поява додаткових ризиків на фінансовому ринку ніколи не проходить безслідно. Як наслідок, в липні відбулось зниження курсу гривні на 3.7% та збільшення дохідності ОВДП на 1-3 в.п. Однак після рішення НБУ на чолі з новим головою залишити обліковував ставку не змінною, на рівні 6%, стабілізувався курс гривні в області 27.7, знизилися дохідності ОВДП, а Мінфіну таки вдалося розмістив новий випуск Єврооблігацій.
В частині вкладень фонду в український ринок акцій, чудові результати роботи за перше півріччя 2020 року показав АТ “Райффайзен Банк Аваль”. Фінансова установа продовжує працювати з високою прибутковістю, як наслідок акції банку зросли на 9.2%.
У звітному періоді з портфелю фонду “ОТП Пенсія” були продані облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 42 млн. грн. В замін були придбанні облігації Міністерства фінансів України на загальну суму 44 млн. грн. Перебалансування портфелю, було направлено на вкладення коштів в валютні активи (близько 10% портфелю) задля мінімізації валютних ризиків та перекладення з короткострокових ОВДП в довгострокові, що дозволило скористатися з тимчасового збільшення дохідностей по довгостроковим ОВДП.
В липні, вільні кошти було розміщено на депозити: 0.6 млн. грн. в ПАТ “Альфа Банк”, 1 млн. грн. в ПАТ “Таскомбанк”, 1,6 млн. грн. в ПАТ “Прокредитбанк”.
НПФ “ОТП Пенсія” за результатами липня продовжив демонструвати високу дохідність, що дозволило забезпечити приріст активів вкладників фонду 0.9%, або 12,0% в річному відображенні. Загалом, з початку року фонд приніс свої вкладникам 10.0% (17.7% річних).

 

від 31.07.2020

Поширенi питання

Як працює НПФ?

Приватні особи та/або компанії здійснюють добровільні внески на пенсійний рахунок учасника. Активи накопичуються та зростають за рахунок інвестиційного прибутку. По досягненню пенсійного віку учасникові здійснюються пенсійні виплати. Впродовж періоду пенсійних виплат залишок коштів продовжує приносити прибуток.

Від чого залежить розмір майбутніх пенсійних виплат?

Розмір виплат (пенсії) залежить виключно від суми накопичень, що обліковуються на пенсійному рахунку учасника на момент призначення виплати та строку виплат. Для того, щоб заощадження працювали ефективніше, бажано починати здійснювати пенсійні внески якомога раніше – більший період часу для внесків та зростання пенсійних коштів за рахунок складного відсотка дозволять отримати більший інвестиційний прибуток. Навіть невеликі внески, але протягом тривалого часу, надають змогу накопичити хороший капітал.

Розрахувати свою майбутню пенсію можна за допомогою «Калькулятора недержавної пенсії».

В якій правовій формі створюються НПФ?

Недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, що має статус неприбуткової організації, функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків вкладників на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних виплат.

Хто управляє та обслуговує НПФ?

Органом управління фонду є Рада фонду, яка здійснює контроль за поточною діяльністю фонду. Голова та члени Ради фонду проходять обов’язкове спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення та мають періодично підтверджувати кваліфікацію. Рада фонду укладає договори:

На адміністрування (облік вкладників і учасників, ведення персональних рахунків, формування звітності та нарахування виплат) – з адміністратором НПФ;

На управління активами (інвестування коштів з метою їх примноження) – з компанією з управління активами;

На зберігання активів (відкриття та обслуговування рахунків, зберігання активів фонду) – з банком-зберігачем.

Дізнатися більше про обслуговуючі компанії «ОТП Пенсія».

Хто контролює діяльність фонду та компаній, що його обслуговує?

Існує суворий державний контроль НПФ з боку регулюючих органів. Фонд, а також кожна з обслуговуючих компаній підпорядковується своєму контролюючому органу.

Контроль за діяльністю фонду здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, контроль компанії з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, контроль за діяльністю банка-зберігача здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України.

Крім того, недержавний пенсійний фонд та обслуговуючі компанії повинні щороку проходити незалежну аудиторську перевірку.

Чи постраждають накопичення у разі нестабільного становища обслуговуючої компанії?

Кошти пенсійного фонду обліковуються окремо від коштів обслуговуючих компаній. Тому, у разі виникнення проблем у адміністратора фонду, компанії з управління активами чи банка-зберігача, їх неплатоспроможності чи банкрутства, кошти учасників фонду будуть збережені та передані на обслуговування іншій компанії.

Чи можливе банкрутство НПФ та втрата накопичень?

Захист накопичень забезпечується законодавством і суворим контролем діяльності фонду з боку держави. НПФ є некомерційною організацією і не може бути оголошений банкрутом із подальшим припиненням відповідальності перед своїми учасниками. Закон передбачає особливу процедуру переведення коштів з одного НПФ в інший та унеможливлює втрату пенсійних коштів учасником.

Хто може бути учасником НПФ?

Учасником НПФ може бути будь-хто: громадянин України, іноземець чи особа без громадянства.

Дві пенсії краще ніж одна

Документи та звітність

Відкритий пенсійний фонд “ОТП Пенсія”; Код ЄДРПОУ: 36274196, орган державної реєстрації: Солом’янська районна у місті Києві державна адміністрація. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 №374304. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія та номер свідоцтва: ПФ №116, видане Держфінпослуг 26.03.2009р. Місцезнаходження Ради Фонду: Україна 01033, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28-Д, оф. 24.

Перелік осіб, що обслуговують відкритий пенсійний фонд “ОТП Пенсія”:

Адміністрування Фонду здійснює:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Адміністратор Пенсійного Фонду “Центр персоніфікованого обліку”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33193408
Державна реєстрація: №1 071 105 0016 000611 від 13.07.2011
Ліцензія Нацкомфінпослуг: АБ №115988 видана 14.08.2008
Строк дії: безстрокова

Управління активами Фонду здійснює:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “ОТП Капітал”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  35290039
Державна реєстрація: №10701050076036864 від 18.10.2012
Ліцензія НКЦПФР: АД №075876 видана 28.09.2012
Строк дії : з 29.09.2012 – необмежений

Зберігач активів Фонду:
Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09807750
Державна реєстрація: №14801050060005624 від 23.08.2012
Ліцензія НКЦПФР: АЕ№286558 видана 08.10.2013
Строк дії : з 12.10.2013р. необмежений

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом

По телефону з нашим співробітником
За допомогою форми зворотнього зв'язку