Новини

Система ризик-менеджменту компанії OTP Capital – вартовий захисту інтересів клієнта

Система ризик-менеджменту компанії – як система безпеки смарт-будинку. Вона координує роботу всіх пристроїв, збирає статистику їхньої роботи, фіксує показники, обробляє цю інформацію, а потім передає дані на сервер з метою аналізу загального стану будинку та виявлення можливих проблем.

Подібно цьому працює і система ризик-менеджменту компанії OTP Capital. Головна задача системи – попередження виникнення несприятливих подій, що можуть негативно вплинути на результати діяльності компанії.

У процесі своєї діяльності будь-яка компанія може зіштовхнутися з безліччю ризиків. Їх можна виділити в чотири основні види: ринковий ризик, кредитний, операційний та ризик ліквідності. Ймовірність їх настання і вплив на діяльність компанії дуже відрізняються. Розглянемо детальніше кожен з них на нашому прикладі.

Ринковий ризик для  OTP Capital полягає в тому, що вартість активів, в які інвестує компанія, може у будь-який момент суттєво змінитися. Падіння чи ріст, в залежності від стратегії фонду, може суттєво відобразитись на результатах діяльності фондів як в позитивну, так і в негативну сторону. Завдання ризик-менеджменту мінімізувати можливі втрати шляхом встановлення лімітів чи взагалі обмежити участь у потенційно ризикових інструментах.

Кредитний ризик загрожує КУА в першу чергу неповерненням інвестиції у результаті неплатоспроможності чи банкрутства контрагента. Завдання нашого ризик-менеджменту детально вивчити контрагентів, встановити їх ризик-профіль, а також дати чи не дати зелене світло на співпрацю з ними.

Ризик ліквідності передбачає ситуацію, коли компанія чи фонд в екстрених ситуаціях змушені терміново продавати наявні активи за ціною нижче ринкової для виконання своїх зобов’язань. Задля уникнення таких ситуацій система ризик-менеджменту OTP Capital оцінює доцільність придбання тих чи інших активів в залежності від ступеня їх ліквідності, призначення та стратегії фонду. Так, наприклад, для пенсійних фондів, які є довгостроковим інструментом, ми можемо брати інструменти з терміном погашення 3-5 років. А от для відкритих інвестиційних фондів, де клієнти щоденно можуть купувати чи продавати інвестиційні сертифікати, – така інвестиція буде ризикованою, адже матиме великі шанси втрат.

До операційних ризиків відносяться всі можливі ризики – від технічних збоїв внутрішньої системи чи механічної помилки співробітника до навколишніх обставин. Цього року майже всі компанії світу зіштовхнулися з масштабним операційним ризиком – пандемією COVID-19, який не тільки змінив умови діяльності більшості з них, але й став серйозною загрозою для деяких бізнесів.

Система ризик менеджменту компанії OTP Capital має декілька ланок. Перша – структурно-функціональна, на чолі з ризик-менеджером, що знаходиться у прямому підпорядкуванню Наглядовій раді компанії. В процесі здійснення своїх обов’язків ризик-менеджер звітує Комітету з управління ризиками, який власне й визначає стратегічні напрямки діяльності компанії у частині ризик-менеджменту. Другою, і в той же час базовою, ланкою системи ризик-менеджменту є кожен працівник компанії. Сама собі система без сурового дотримання правил нічого не варта. Поінформованість, свідомість та суворе виконання вимог системи ризик-менеджменту кожним учасником процесу є запорукою успіху системи та компанії в цілому.

Варто також наголосити на тому, що діяльність OTP Capital спрямована на задоволення інвестиційних інтересів клієнтів. Враховуючи специфіку нашої діяльності система-ризик менеджменту є особливо актуальною для нас. Кожного для ми здійснюємо безперервний контроль великої кількості різних показників та лімітів. Це дозволяє нам тримати руку на пульсі, мінімізуючи чи попереджаючи ризики, що можуть вплинути на діяльність компанії, результати фондів і, відповідно, на ефективність інвестиції клієнтів. Реакція на будь-які відхилення – моментальна. Адже в нашому випадку, успішно подоланий ризик – це ризик, який так і не відбувся. І ми працюємо в даному напрямку.

Інші новини

28.05.2020
25 травня завершився черговий інвестиційний період фонду «ОТП Подвійний результат», що є частиною сумісного продукту компанії ОТП Капітал та ОТП...
Читати більше
28.05.2020
Що відбувається у світі? Світові фінансові ринки продовжують відновлюватися. В найбільших економіках світу продовжується згасання пандемії Covid-19. Японія оголосила про...
Читати більше
27.05.2020
Нещодавно активи фонду «ОТП Пенсія», власником та компанією з управління активами якого є КУА «ОТП Капітал», перевищили позначку в 200...
Читати більше