Новини

29.07.2022
15.07.2022 року компанія ОТП Капітал отримала від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) індивідуальний дозвіл на проведення виплати дивідендів фонду ПНЗІФ «ОТП Подвійний результат» сформованих у період з 24.02.2022р. до 23.05.2022р. Перша частина прибутку, згенерованого фондом за період з 27.05.2021 р. до 23.02.2022 р., була виплачена у червні 2022 року відповідно до рішення НКЦПФР № 144 від 08.03.2022, додаток №5, п. 1. Дохід на один інвестиційний сертифікат склав 7,65 грн. Загальна сума виплачених дивідендів становила 9 млн. грн. Цього разу клієнтам буде виплачено додаткові 3,68 грн. доходу на один інвестиційний сертифікат, що у сумі дозволить отримати за попередній період інвестування (з  27.05.2021 р  по 23.05.2022р ) 9,8% річних дохідності. Стратегія фонду на цей інвестиційний період передбачала можливість отримання доходу у розмірі 11%. Однак, у результаті підняття дохідностей ОВДП на початку 2022 року, відбулася переоцінка вартості цінних паперів, що були включені до портфелю фонду. На моменті це негативно позначилося на його результатах та не дозволило досягти очікуваної дохідності.
Читати більше
11.07.2022
КУА «ОТП Капітал» не припиняє свою діяльність управління активами в умовах воєнного стану та активно реагує на події, що відбуваються на ринку. Портфелі пенсійних та інвестиційних фондів дотримуються диверсифікованої структури, збільшуючи максимальну ліквідність за рахунок погашень та виплати відсотків. Після підвищення облікової ставки з 10% до 25%, банківський сектор відреагував миттєво збільшенням відсоткових ставок по депозитним продуктам в область 12%-20%. В той же час, на первинних аукціонах Міністерство Фінансів України відмовилось піднімати дохідності по військовим ОВДП, залишивши їх на рівні 9.5%-11%. КУА «ОТП Капітал» скористався дисбалансом ставок та максимально перевкладав вільні кошти в короткострокові депозити, що дозволило збільшити середні дохідності фондів. В червні, для фонду ПНЗІФ «ОТП Подвійний», КУА «ОТП Капітал» отримав індивідуальне рішення від НКЦПФР про розміщення ІС фонду та залучив нового інвестора задля закриття репо угоди. Таки дії дозволили фонду ПНЗІФ «ОТП Подвійний» уникнути витрат в розмірі біля 1.4 млн. грн., що з’явились після підняття облікової ставки, та суттєво покращити темпи зростання активів в період червень-серпень. В секторі корпоративних облігацій, КУА «ОТП Капітал» скористався офертою по корпоративних облігаціях АК «Альфа Банк», а отримані кошти розмістив в короткострокові військові ОВДП. Виплата по корпоративним облігаціям ТОВ «СС ЛОУН» в червні була розміщена на короткострокові депозити та військові ОВДП.
Читати більше
08.07.2022
Дефіцитний торговий балансу через заблокований експорт, висока фактична та очікувана інфляція, дефіцит держбюджету, девальваційні очікування, потенційне знецінення гривневих вкладень та посилення доларизації економіки – це все виклики, з якими стикнулася українська економіка через війну з рф. Для нівелювання вищезгаданих негативних явищ  НБУ, на початку червня, прийняв рішення збільшити облікову ставку з 10% до 25%. Рішення агресивне та неоднозначне, однак, воно чітко націлене на зменшення інфляції, укріплення гривні, збереження гривневих заощаджень та стабілізацію економки загалом. Проте швидкого підвищення відсоткових ставок в системі не сталося, що і очікувалося, після такого стрибка облікової ставки. Уряд продовжив випускати військові облігації з дохідністю близькою до 10%. За таких умова ринок суттєво зменшив обсяґи придбання ОВДП, та як наслідок уряд зміг залучити всього 35% від обсягу погашення ОВДП в червні.  Така ситуація, швидше за все, не зможе тривати довго і уряд піде на поступки та підніме ставки по військовим облігаціям. Банки в свою чергу теж поступово піднімають відсоткові ставки по депозитам.
Читати більше
29.06.2022
24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України був введений воєнний стан. Відразу відреагувала Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка прийняла рішення призупинити всі операції на ринку цінних паперів починаючи з 24.02.2022. Пройшло вже 4 місяця, і ми бачимо поступові позитивні зміни як у ситуації в країні, так і на фондовому ринку , розширюється перелік операцій, що дозволено проводити з цінними паперами. Так, в травні згідно з рішенням НКЦПФР №157 від 11.03.2022 р. інвесторам фонду «ОТП Подвійний результат» були виплачені дивіденди, які були накопичені у вигляді доходу фонду до 24 лютого 2022 року.
Читати більше
13.06.2022
Після відкидання ворога зі значної частини центру та півночі України економічне життя в значній кількості регіонів України почало поступово відновлюватися. Показники економічної активності продемонстрували значний стрибок в квітні та травні. Дані процеси почали впливати на попит з боку домогосподарств та бізнесу, що в свою чергу значно збільшило імпорт, а за відсутності можливості експортувати, такий стан призвів до дефіциту торгового балансу. З іншого боку, в країні залишаються високі темпи фактичної і очікуваної інфляції через ріст цін на зовнішніх товарних ринках,  порушення логістичних зав’язків та недовіру до гривні. Зростає і дефіцит держбюджету, який активно фінансується НБУ, що, знову ж таки, підсилює інфляцію. На противагу, гривневі інструменти (депозити, ОВДП) дозволяють в середньому отримати 10%-11%, що ще більше стимулює населення позбуватися гривні через споживання або через валютний ринок, адже за такого рівня процентних ставок заощадження швидко з’їдає інфляція.  Відтак, в травні ми отримали рекордні темпи девальвації та рекордні вливання долару на ринок з резервів НБУ для стабілізації ситуації. Так довго продовжуватися не могло, адже занадто багато сформувалося дисбалансів, які могли призвести до ще більш негативних наслідків у вигляді проїдання резервів та остаточного знецінення гривні, гривневих заощаджень та повну доларизацію економіки.
Читати більше